2 SELL IT: Investeer in succes

Meer dan ooit telt elke commerciële kans, maar jammer genoeg weten ondernemers vaak niet hoe deze optimaal te benutten. Af en toe naar een training gaan, werkt niet. 2 SELL IT helpt de ondernemer het onderste uit de commerciële kan te halen.


Uitgave: Dec 2010-Jan 2011
Thema’s: Consultancy Training

Als commercieel directeur keek Rob Schaart vaak in de interne keuken van andere bedrijven. Meer dan eens zag hij een commercie die voor verbetering vatbaar was. De overtuiging dat het beter kon én moest deed hem resoluut kiezen voor het ondernemerschap. Hij startte zijn eigen bedrijf: 2 SELL IT consulting & training BV.

Businesscoach-trainer
“Ondernemers gaan steeds vaker op zoek naar tijdelijke persoonlijke ondersteuning en bijkomende expertise op het vlak van marketing- en salesstrategie. Gezien de huidige conjunctuur is het immers van essentieel belang elke commerciële kans optimaal te benutten, maar hoé dat moet blijkt minder vanzelfsprekend te zijn. Daarom hebben wij een uniek concept ontwikkelt dat enerzijds gericht is op optimalisatie van het commerciële proces en anderzijds op verbetering van commerciële en communicatieve vaardigheden. Onze aanpak bestaat uit klantspecifieke training in combinatie met praktijkcoaching. Persoonlijke begeleiding, dat is waar het om gaat. Juist dat laatste aspect wordt door de meeste trainingsorganisaties stiefmoederlijk behandeld, alle aandacht gaat uit naar het trainen. Maar met trainen alleen bereik je niet de nodige gedragsverandering; pas als het aangeleerde in de praktijk is verankerd, is er sprake van succesvol veranderen.”

180% rendement
“Onderzoek begin 2010 heeft aangetoond dat de gecombineerde aanpak zoals wij die voorstaan, voor de klant een ROI van minimaal 180% oplevert. Dat betekent grofweg dat elke euro investering in een businesscoach-trainer minimaal 1,80 euro opbrengt! De kracht van ons concept ligt in het feit dat een en dezelfde persoon het trainingsgedeelte en de praktijkbegeleiding op zich neemt en dat is uniek, zeker wat betreft de noodzakelijke vaardigheden. Onze businesscoach-trainers worden nauwkeurig geselecteerd, zijn zelf jarenlang zeer succesvol ondernemer geweest, zij hebben zelf met de laarzen in de modder gestaan en weten wat klantgerichtheid inhoudt. Bovendien hebben zij zonder uitzondering de nodige levenservaring. Dit alles maakt hen tot de perfecte sparringpartner van klanten die op zoek zijn naar maximale resultaatsverbetering. En dat is toch waar het uiteindelijk om gaat”, besluit Rob Schaart.

< Alle thema's