Column Joost Eijkens: Wie helpt Koos Werkloos?


Uitgave: Jan-Feb 2011
Thema’s: Uitkeringsinstantie Personeel & Organisatie Arbeidsparticipatie

Kent u hem nog? ‘M’n naam is koos en ik ben werkloos. De mensen zeggen: ga toch werken koos! Nou ik wil er best wel tegenaan. Maar dan wel een leuke baan! Want anders hoeft het niet van koos.’ Alweer een nederpop klassieker uit vervlogen tijden. Tijden waarin koos er nog ruiterlijk voor uit durfde te komen dat hij leefde van de soos. Anno 2011 heeft koos geen keuze meer. Ook hij zal ieder baantje moeten accepteren. Want als wij onze welvaart betaalbaar willen houden, zullen we met z’n allen aan de bak moeten. Dus ook Koos!

De politiek streeft naar een arbeidsparticipatie van 80% want alleen zo kunnen we de toekomstige vergrijzing het hoofd bieden. Maar hoe krijgen en houden wij, tijdens de nadagen van een fikse crisis, al die mensen aan het werk? Het is zaak om snel en efficiënt te handelen. Overtollige werknemers moeten nog voordat ze in een uitkeringscircuit belanden van werk naar werk worden begeleid. Dit kan alleen met de juiste kennis, een proactieve instelling en een marktgerichte aanpak. Van het huidige uitvoerend orgaan hoeven we hierin niet veel te verwachten. Het is namelijk de logheid en de bureaucratie die een efficiënte en effectieve marktbenadering in de weg staan.

Nog geen jaar geleden liet het UWV de kosten van haar arbeidsbemiddelingstaken flink uit de hand lopen. Externe deskundigen hebben een rapport opgesteld dat zeer kritisch is over de manier waarop het UWV te werk gaat. En dit is niet het enige probleem waarmee het UWV te maken heeft. Minister Kamp kondigde onlangs een forse bezuiniging aan. De komende jaren zullen er duizenden banen bij het UWV verdwijnen, vooral op het gebied van haar arbeidsbemiddelingstaken.

Kortom; is het in stand houden van de huidige situatie nog wel zo verstandig? Ik denk het niet. Laat het UWV zich beperken tot de rol van verzekeraar, controleur en betaler van uitkeringsrechten. En geef ruimte aan de commerciële partijen, zij Joost Eijkenshebben een enorm netwerk en kunnen koos goedkoper en efficiënter aan een baan helpen dan het UWV of de gemeente dat kan.

Reageren of een goed gesprek over onze outplacement en/of staffing oplossingen? Mail naar: eijkens@cardan.com

Joost Eijkens. Directeur bij Cardan Groep.

< Alle thema's