De Beer Accountants & Belastingadviseurs: Introductie digitaal platform

De meeste ondernemers zien de accountant als eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon waar ze terecht kunnen met al hun vragen op fiscaal en administratief gebied. Om in deze behoefte te kunnen voorzien levert De beer accountants & belastingadviseurs een breed scala aan diensten. Regio business had een gesprek met drie van de vijf directieleden.


Uitgave: Jan-Feb 2011
Thema’s: Accountancy Belastingadvies

pag 33 De Beer

“Het bedrijf is 58 jaar geleden opgericht door mijn vader”, vertelt Krit de Beer. “Zelf ben ik 30 jaar geleden ingestapt en de afgelopen tijd is het bedrijf enorm gegroeid. Vandaag de dag tellen we, verdeeld over twee vestigingen, ruim 75 medewerkers. We werken vooral in de regio Midden Brabant en mogen een zeer groot aantal bedrijven tot ons cliëntenbestand rekenen. Dit bestand is zeer gevarieerd en bevat zowel eenmanszaken als bedrijven met honderden medewerkers in de meest uiteenlopende branches. We opereren vanuit een full-service gedachte en bieden een breed dienstenpakket op administratief gebied. Op onze fiscale afdeling werken tal van specialisten en uiteraard voldoen we aan alle kwalificaties.”

Online portal
“Het vak is door automatisering en digitalisering enorm aan veranderingen onderhevig”, vertelt Wil Vennix over de huidige marktsituatie. “We hebben het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in een eigen digitaal platform. Via de portal ‘DeBeerOnline®’ heeft de klant toegang tot zijn eigen dossier. Via een inlogcode komt de klant terecht op een persoonlijk dashboard. Hier is alle relevante informatie overzichtelijk weergegeven en in één oogopslag kan de klant zien welke dossierstukken zijn toegevoegd en welke documenten er nog geretourneerd, ondertekend of geaccordeerd moeten worden. Steeds meer instanties, zoals banken of de Kamer van Koophandel, stellen eisen aan de manier waarop bedrijfsgegevens gecommuniceerd moeten worden en de portal is hier volledig op afgestemd. Er kan effi ciënter en transparanter gewerkt worden. De Beer Accountants & Belastingadviseurs is absoluut koploper op dit gebied.” Jan van der Laak benadrukt dat persoonlijk contact met de klant het belangrijkste is en blijft: “De portal stelt ons in staat om nog effi ciënter te werken. De vrijkomende tijd kan worden gebruikt om het persoonlijk contact te intensiveren. Daarbij is de blik op de toekomst gericht: het gaat steeds minder over wat de afgelopen jaren is gebeurd en steeds meer over waar het bedrijf nu staat en waar men de komende jaren naartoe gaat. Samen de toekomst uitstippelen, dan geef je meerwaarde.”

< Alle thema's