MNBPROFESSIONALS: Bepalen waar je uit wilt komen

Paul Joore is binnen MNBPROFESSIONALS het eerste aanspreekpunt. Ondernemers en dga’s die eens willen sparren met deze club van bedrijfs-deskundigen, komen als eerste bij hem terecht. Tijdens het kennismakingsgesprek – gratis en vrijblijvend – kan de ondernemer de zaken naar voren brengen die hij verbeterd wil zien. Vervolgens selecteert Paul Joore het team dat deze verbeteringen ook daadwerkelijk realiseert.


Uitgave: Jan-Feb 2011
Thema’s: Bedrijfsprocessen Adviesbureau Consultancy

pag 23 MNB Profess

Paul Joore is financieel dienstverlener, bedrijfseconoom en registeraccountant. Met deze stevige achtergrond verstaat hij de kunst om zaken met elkaar in verband te brengen. “Ik zie het te vaak gebeuren dat mensen enthousiast een onderneming starten, zonder daarbij te bedenken waar ze naar toe willen. Ergens vaag in hun hoofd zit de wens om er over een tiental jaren iets aan over te houden. Maar hoe kun je deze onduidelijke ambitie vertalen naar een heldere strategie? En hoe kun je die strategie koppelen aan een beleid, als je niet weet waar je uit wilt komen?”

beleidsmatige aansturing
Joore ziet het ondernemerschap als een dynamisch speelveld, dat je vanuit twee kanten kunt benaderen. Aan de ene kant staat de ondernemer, met zijn kwaliteiten en ambities. Zeker in het begin van zijn ondernemerschap loopt deze over van energie. Hij volgt zijn passie en dus groeit zijn bedrijf. Totdat de aansturing van zijn bedrijf zoveel aandacht vraagt, dat zijn volledige werkweek daarmee gemoeid is. “Dan komen de problemen”, weet Joore. “Zonder een doordachte beleidsmatige aansturing loopt een organisatie vast.”

Overview
Aan de andere kant spelen de maatschappelijke ontwikkelingen. Een toonaangevend voorbeeld is zondermeer de digitalisering. Deze vraagt om een andere manier van communiceren. Het heeft de klant wijzer gemaakt en daarmee veeleisender. “Ondernemers moeten doorzien wat de roep om transparantie betekent voor de manier waarop zij zich profi leren. Ze moeten onderzoeken welke nieuwe mogelijkheden de digitalisering biedt om hun product te vermarkten. En dan moeten ze ook nog voortdurend op de hoogte blijven van de eisen die de wet- en regelgeving binnen hun branche stelt. Ondernemers die willen doorgroeien, moeten weten wat er speelt.” MNBPROFESSIONALS bezorgt de ondernemer weer de ‘overview’. Joore: “We bekijken de cijfers, de processen, de bedrijfscultuur. Hoe hangt alles samen? Vervolgens formuleren we waar de ondernemer naar toe wil. En dan is de tijd rijp voor de maatregelen die de processen meetbaar maken, beheersbaar maken en verbeteren. Onze professionals doorlopen dit proces zo aangenaam mogelijk. We geven om mensen. We nemen de tijd, leven ons in en plannen de afspraken daar, waar iemand zich goed voelt. De eerste resultaten zijn vaak al binnen enkele weken meetbaar.”

< Alle thema's