Rabobank Tilburg en omstreken: Het idee is dat...

Meedenken, krachten bundelen en samenwerken, maakt sterk. Bart van der Pant, directeur Bedrijven en Tjerk-Martijn Mulder, directeur Particulieren van Rabobank Tilburg en omstreken zien in hun werkgebied de sociale cohesie toenemen. Mensen zullen elkaar meer nodig hebben om ambities waar te maken.


Uitgave: Jan-Feb 2012
Thema’s: Bedrijfsrisico Banken Financieel advies

Afgelopen december was een bewogen maand. Rabobank verloor bij Standard & Poor’s haar AAA-status. De Rabobank blijft wereldwijd de hoogst mogelijke rating voor een private bank behouden. Directeur Particulieren Tjerk-Martijn Mulder legt uit: “Standard & Poor’s hebben hun meetinstrumenten aangepast en voor het eerst laten zij ‘het economische- en politieke klimaat’ meewegen. Niet de situatie van de Rabobank is veranderd, maar de rekenmethode van de kredietbeoordelaar. Er is de afgelopen periode meer spaargeld naar ons toegebracht, dat betekent dat klanten vertrouwen in onze bank hebben.”

Levenslang
Toch waren er ontwikkelingen in de maatschappij waardoor de Rabobank te maken had met lastige vraagstukken. Echtscheidingen, faillissementen van bedrijven waardoor mensen zonder werk komen, dalende huizenprijzen en tal van andere ontwikkelingen hebben hun weerslag op de financiën van een gezin of individu. Rabobank Tilburg en omstreken gaat voor een levenslange, persoonlijke relatie met de klant en die vraagt om een solide basis. Tjerk-Martijn is ervan overtuigd dat ánders meedenken een belangrijke factor is en nieuwe deuren opent. “Wij zoeken altijd naar een passende oplossing. Wij vinden het van primair belang dat mensen in hun woning kunnen blijven wonen. Door maatwerk te bieden, vinden we bijna altijd een oplossing”, aldus Tjerk-Martijn. Feit is dat de banken aan strengere eisen gebonden zijn bij het verstrekken van hypotheken. Speciale bankproducten als stimuleringsleningen en de generatiehypotheek, waarbij ouders een rol kunnen spelen, bieden mogelijk uitkomst.

Rabobank pand
Financiële oplossingen

Het eerste kwartaal van 2011 heerste er optimisme op de bedrijvenmarkt. “We zijn door de kredietcrisis heen, dacht iedereen,” aldus Bart van der Pant. “Helaas moeten we concluderen dat het bedrijfsleven in een vrij korte periode in een dieper dalletje is geraakt. Het MKB heeft de afgelopen twee jaar moeten inleveren en heeft minder weerstand. Er is een aantal bedrijven in de ziekenboeg terechtgekomen. Als Rabobank Tilburg en omstreken zijn wij betrokken bij onze klanten, ook in mindere tijden. We proberen de klant te helpen met een financiële oplossing, bijvoorbeeld aflossingen zoveel mogelijk uit te stellen en/of de financiering op te rekken. We kennen de markt en dat helpt bij het zoeken naar een individuele constructie voor een bedrijf. We willen onze bijdrage leveren aan het op orde blijven van de werkgelegenheid. De regio Tilburg heeft gelukkig een grote diversiteit aan bedrijvigheid, waarmee risico’s gespreid zijn. De Tilburgse economie is daardoor elastisch en kan eventuele klappen, die in bepaalde branches vallen, opvangen. We zijn selectiever in het financieren van commercieel vastgoed en terughoudender bij niet-klanten. Goed onderbouwde ondernemingsplannen worden door ons nog eens onder de loep gelegd. We bediscussiëren de plannen stevig met de ondernemer. Bij goede plannen willen we een risicofinanciering inzetten”, vertelt Bart van der Pant.

Kom op tijd!
Wat kan Rabobank Tilburg en omstreken nog meer doen om business te stimuleren? De overheid trekt zich steeds verder terug en subsidiestromen drogen op. Bart reageert: “We moeten zoeken naar mogelijkheden om fondsen te creëren om de lokale cultuur en leefbaarheid te stimuleren. Sterke partijen zouden elkaar moeten opzoeken, hun krachten bundelen en in de eigen omgeving stimulerend optreden. Grote projecten zouden dichtbij gefinancierd moeten worden door kapitaalkrachtige partners.” Tjerk-Martijn Mulder ziet de sociale cohesie toenemen. Mensen zullen elkaar meer nodig hebben. “De Rabobank wil een stuwende en vernieuwende kracht zijn, die bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn, vanuit het gezamenlijke belang van mensen. De Rabobank stort jaarlijks 4% van de winst in het Fonds Coöperatief Dividend. Een deel hiervan wordt geschonken aan Rabobank Foundation die landelijke projecten ondersteunt in Nederland en de Derde Wereld. Het overige deel (circa 800.000 euro in 2011) wordt besteed in Tilburg en omstreken.” Niet alleen op sociaal en cultureel vlak werd geld geschonken. Rabobank Tilburg en omstreken participeert in onder andere TIC The Business Growers (zie coverstory in dit magazine) en is al jaren hoofdsponsor van de zeer succesvolle Beursvloer in Tilburg en MooizoGoedzo. Rabobank Tilburg en omstreken blijft ernaar streven om mensen hun ambities te laten waarmaken. Tjerk-Martijn doet daarbij een oproep aan particulieren en bedrijven: “Voorzie je problemen of wil je extra advies of begeleiding? Kom op tijd naar ons toe. Dat vergroot de kans om samen het verschil te maken voor uw toekomst.”

< Alle thema's