TIC The Business Growers: Groeiambitie waarmaken

TIC The Business Growers helpt innovatieve ondernemers uit Brabant om hun groeiambities waar te maken. Aschwin Geerts (39) is directeur van de stichting die met TIC-partners inspireert, ondersteunt en coacht, maar vooral groeiende ondernemers helpt hun innovaties in de Zorg en ICT naar de markt te brengen.


Uitgave: Jan-Feb 2012
Thema’s: Innovatie Zorg ICT Non-profit

Aan de rand van het Tilburgse bedrijvenpark T58 is TIC The Business Growers gevestigd in een opvallend bedrijfsverzamelgebouw. Het moderne en representatieve kantoor is warm en vriendelijk ingericht. Dit is dé broedplaats voor groeiende innovatieve ondernemers met een focus op ICT, Medische Technologie en Zorg voor de toekomst. Aschwin Geerts: “Ik geloof in het concept anderen op een unieke manier (doe iets voor een ander) te helpen zodat hun bedrijf kan groeien. TIC helpt kansrijke ondernemers in Brabant om hun innovatie naar de markt te brengen. Wij bieden gericht ondersteuning op het gebied van business coaching, funding en kennisoverdracht. Onze formule maakt groeiambities waar.” Geerts, voormalig algemeen directeur en mede-eigenaar van WinRIS Nederland in Nieuwegein, trekt de kar: “TIC functioneert als spin in het web met als belangrijkste taak onderwijs, overheid en ondernemers onderling aan elkaar te koppelen. De kracht van TIC is het vercommercialiseren van innovatieve producten en diensten.”

Op eigen benen
In 2008 namen drie ondernemers het initiatief voor de oprichting van Stichting Tilburg Innovation Center (TIC). Er werd een beleidsplan geformuleerd op basis waarvan funding is geregeld en gerealiseerd. TIC wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid. Ook diverse partners zoals Gemeente Tilburg en Rabobank Tilburg en omstreken dragen bij aan het succes van TIC The Business Growers. “Over twee jaar moeten we op eigen benen staan. De aanloopverliezen worden nu gedekt door de subsidies,  op 1 januari 2014 moet TIC zelfstandig draaien. Wij zijn goed op weg. TIC wordt afgerekend op de volgende voorwaarden: 50 arbeidsplaatsen creëren, 68 bedrijven helpen en 6 projecten draaien. Op dit moment hebben we 24 arbeidsplaatsen gerealiseerd, lopen er 4 vacatures, helpen we 35 bedrijven en hebben we 9 projecten gedraaid”, aldus de directeur trots. 

Ruimte voor innovatie 
Welke ondernemers kunnen aankloppen bij TIC The Business Growers? Aschwin licht toe: “TIC heeft vijf selectiecriteria geformuleerd: Ondernemers moeten zich vestigen in (Midden-) Brabant, zijn actief in ICT en Zorg, waaronder ook multimedia, nieuwe media en healthcare en -cure valt. Ondernemers zijn innovatief en dat hoeft niet alleen op technologisch vlak te zijn, dat kan ook sociale of economische innovatie betreffen. Ze bieden een kant en klaar product dat we meteen op de markt kunnen vercommercialiseren. Als laatste criterium geldt dat de onderneming én het product toekomst moeten hebben. Voldoet een ondernemer aan deze criteria, dan wordt hij of zij als lid voorgedragen aan een onafhankelijke ballotage commissie, de Raad van Selectie, waarin de drie O’s (ondernemers, onderwijs en overheid) zijn vertegenwoordigd.” De Raad van Selectie bepaalt of een ondernemer gebruik mag maken van de faciliteiten en diensten van TIC. Omdat TIC verplicht is arbeidsplaatsen te creëren richt de stichting zich vooral op groeiende innovatieve ondernemers en spin-out bedrijven (nieuw product voor vaak een nieuwe doelgroep).

pag 7 TIC
Accelereren
Wat kunnen leden verwachten van TIC The Business Growers? “De medewerkers van TIC faciliteren! We bieden business coaching, funding en toegang tot ons netwerk. Ik gebruik wel eens de metafoor van een recept. Een recept smaakt pas, wanneer het opgebouwd is met de beste ingrediënten. De basis van ons recept is het lidmaatschap en dat is kosteloos. Business coaching is in handen van gevestigde ondernemers. Naar mijn mening kunnen alleen zíj de juiste netwerken aanreiken en juiste kennis overdragen om te accelereren. Deze business coaches zijn gemotiveerd om in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ervaringen te delen en hun creativiteit te tonen. Veel van hen laden bovendien in deze rol ook hun eigen batterij op. Ondernemers ondernemen voor ondernemers op basis van onkostenvergoeding”, legt Aschwin enthousiast uit. 

Funding & TIC-knowledge
Wanneer het bedrijf gaat groeien, komt al snel een pijnpunt om de hoek: funding.  IC ondersteunt bij de zoektocht naar kapitaal. “Wij bieden ondernemers toegang tot ons uitgebreide netwerk van fi nanciers, investeerders, investeringsmaatschappijen, gespecialiseerde seed-fondsen, innovatiekredieten, bancaire oplossingen en subsidies”, legt de stichting-directeur uit. TICKnowledge staat voor kennisoverdracht. Ons huis biedt daarvoor de faciliteiten. Kennis wordt aangereikt door onze business- en kennispartners. “Leden kunnen gebruik maken van alle faciliteiten van het pand zoals werkplekken, vergaderruimtes en theaterzaal voor conferenties en lezingen. We organiseren ontmoetingen met hulp  van de partners. Een groot succes zijn onze TICins één keer per maand. Workshops, kennissessies en seminars krijgen ook steeds meer naam. Samenwerken is versterken! Niets staat groei meer in de weg als je lid bent bij TIC The Business Growers”, knipoogt Aschwin Geerts. Tot besluit richt Aschwin het woord tot de ‘oudere’ ondernemers. “Bedrijven die inmiddels zeven jaar of ouder zijn, lopen vaak tegen dezelfde pijnpunten aan als de hierboven genoemde ondernemingen. Bedrijven moeten innoveren om levensvatbaar te blijven. Dat is niet makkelijk. Ook volwassen bedrijven zijn sinds augustus 2011 ook welkom. Let op, focus blijft Zorg en ICT.

< Alle thema's