Column Erik van Driel : Grip op de kosten, niet op de geest

Op de vijftiende van elke maand ontvang ik financiële rapportages vanuit onze business units waarmee ik de behaalde prestaties uitzet tegen de gestelde doelen. Dat ik op die dag geen negatieve verrassingen wil, hoef ik niemand uit te leggen. Maar als het aan mij ligt, krijg ik ook geen positieve verrassingen.


Uitgave: Jan-Feb 2013
Thema’s: Software

Financieel management rust namelijk op voorspelbaarheid. Onverwachte uitschieters naar boven lijken leuk, maar ze tonen dat controle ontbreekt. Zonder controle is het moeilijk om grip te houden en zonder grip wordt groei problematisch. Het is daarom niet toevallig dat ‘controle, grip en groei’ de drie sleutelwoorden zijn als het om onze bedrijfssoftware gaat.

Met goed geïmplementeerde bedrijfssoftware (wij leveren het graag) zijn de kerncijfers snel beschikbaar en inzichtelijk. Daaruit ontstaan de maandelijkse financiële rapportages waarmee flexibel in te spelen is op een veranderende markt. Concreet hoeven we zo niet langer te sturen op basis van jaarplannen, maar spelen we met kwartaalplannen in op de markt. natuurlijk ligt daar een richting voor de komende vijf jaar aan ten grondslag, maar een richting met kort opvolgende peilmomenten biedt meer flexibiliteit dan jaarplannen.

Toch brengt juist goede bedrijfssoftware een risico met zich mee: de verleiding cijfers te verwarren met ondernemingskracht. Hoeveel cijfers we ook hebben en hoe goed ze ook zijn, onze werkelijke kracht schuilt in de creativiteit van onze mensen. Zij moeten aan de slag met de nieuwe plannen. Dat betekent samen plannen, werken en leren. Dit proces zorgt dat we groeien als mens, wat op zijn beurt zorgt dat ook onze ondernemingen groeien. Kortom ‘Growing Together’, wat niet voor niets ons motto is.

Hoe haal je financiële risico’s weg, maar laat je ruimte voor creativiteit? In het antwoord op die vraag schuilt modern ondernemerschap. Bij GaC werken wij als ‘interne ondernemers’. In overleg bepalen we de kaders waarbinnen we werken, maar individueel bepalen we de invulling van die kaders. Dat geeft iedereen genoeg vrijheid om creatief te blijven, maar schept voldoende stabiliteit om verrassingen in de financiële rapportages minimaal te houden. En dat is goed, want ik ben gek op creativiteit, maar op de vijftiende van de maand wil ik als het even kan geen verrassingen.

Hoe haalt u financiële risico’s weg, zonder creativiteit aan ruimte in te laten boeten? Ik wissel graag met u van gedachten.

< Alle thema's