Van Boekel accountants en adviseurs: Cijfers en trends

De maand-, kwartaal- of jaarcijfers zijn voor iedere ondernemer van groot belang. Vaak zijn deze echter ‘verpakt’ in een enorme cijferbrij. Hoe interessant en nuttig de cijfers ook zijn, vrijwel iedere ondernemer zal eerlijk toegeven dat het taaie kost is om zich er doorheen te worstelen. Paul Mouwen, vennoot van Van Boekel accountants en adviseurs, helpt ondernemers de cijfers inzichtelijker te maken door ze grafisch weer te geven.


Uitgave: Jan-Feb 2013
Thema’s: Financieel management Financieel advies Financieringsplan

‘Een ondernemer moet constant inspelen op nieuwe ontwikkelingen en fasen in de
bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld bij groei, inkrimping, fuseren, samenwerking of bij het overdragen van de onderneming. Gedurende al deze fasen fungeren wij graag als sparringpartner. De korte lijnen binnen ons kantoor en de platte structuur maken ons slagvaardig en betrokken.’

Risico signaleren
‘Ik houd mij vooral bezig met dienstverlening gerelateerd aan transacties’, vertelt
de registeraccountant. ‘Hierbij kijk ik in eerste instantie niet zo zeer naar de historie. Jaarcijfers geven namelijk altijd een beeld van een periode die achter ons ligt. Natuurlijk is dit belangrijk, maar voor ondernemers is het veel belangrijker om de tussentijdse cijfers en forecasts te analyseren. Bij veel bedrijven is het lezen en interpreteren van cijfers een ondergeschoven maar ook een zeer tijdrovend kindje’, constateert Paul Mouwen. ‘Vaak is men volledig gefocust op de sales en vergeet men tot in de andere kernen van een bedrijf te komen. Zodra je verschillende cijfers aan elkaar koppelt, krijg je een totaalplaatje dat zich gemakkelijk laat lezen. Wanneer je dit een tijdje consequent doet, kun je er trendanalyses op los laten. Hierdoor kun je bij voorbaat al inspelen op te verwachten ontwikkelingen, gebaseerd op het verleden.’ Uit de boekhouding van de onderneming valt, samen met de kennis van een accountant, enorm veel nuttige informatie te genereren. Volgens Paul Mouwen resulteert het verwerken van deze vele data al snel in een enorme cijferbrij, die voor weinigen eenduidig en snel te lezen is: ‘Ik probeer alle beschikbare gegevens zo veel mogelijk grafisch weer te geven in grafieken en statistieken. Hierdoor is vaak in één oogopslag duidelijk hoe men er voor staat en waar men op af stevent. Bovendien ‘smoelt’ een grafiek een stuk beter dan een rijtje cijfers. Een ondernemer weet vaak wel wat er speelt. Een blik op de cijfers kan echter voor wat gemoedsrust zorgen. Het geeft vaak een bevestiging dat men op de juiste weg zit. Daarnaast is het interessant om te zien hoe het resultaat van de bedrijfsvoering zich verhoudt tot bijvoorbeeld de voorraad of de debiteuren. Je als bedrijf blijvend focussen op werkkapitaal is nog steeds van essentieel belang om geld vrij te maken en het rendement te verbeteren. Gedreven door de crisis is er meer dan ooit aandacht voor werkkapitaal. Ik ben van mening dat je dit niet alleen moet doen in tijden dat het wat minder gaat. Werkkapitaalmanagement is juist een zaak van alledag.’

In control
In een juiste interpretatie en weergave van de cijfers schuilt nog een ander voordeel, waar veel ondernemers in eerste instantie niet bij stil staan. Door aan te tonen richting de bank dat ze ‘in control’ zijn, door te laten zien met welke activiteiten het geld wordt verdiend, hoe de in- en uitgaande kasstromen lopen, waar het werkkapitaal zich naartoe beweegt en belangrijk, wat de vooruitzichten zijn, kunnen financieringscondities (lagere rentekosten, soepelere voorwaarden) bij de bank worden verbeterd omdat de rating van een onderneming mede afhangt van de kwaliteit van de interne beheersing/rapportages. Een bank kijkt vooral ook of de gestelde doelstellingen reëel zijn. Wanneer een markt volledig verzadigd blijkt te zijn, is het niet echt realistisch om een omzetstijging van 10% als doel te stellen.’

Meer dan cijfertjes
Tot slot benadrukt Paul Mouwen dat Van Boekel accountants en adviseurs veel meer te bieden heeft dan het overzichtelijk in kaart brengen van cijfers: ‘Onze kernactiviteiten zijn accountancy en belastingadvies, maar we besteden ook veel aandacht aan strategisch advies op het gebied van investeringen, financiële planning en organisatorisch advies. Alle medewerkers, inmiddels meer dan 60, hebben de kennis en ervaring die nodig is voor het oplossen van problemen en benutten van kansen.’

< Alle thema's