CapitalatWork: Vermogensbeheer met resultaat

In de Benelux is CapitalatWork Foyer Group in twintig jaar tijd uitgegroeid tot een gerenommeerde naam op het gebied van vermogensbeheer en vermogensplanning. Het Nederlandse team timmert onder leiding van managing director Steven Faber hard aan de weg om verder te groeien. Dat begint met deskundigheid, helderheid en vertrouwen. Een gesprek met het enthousiaste team van CapitalatWork in Breda.


Uitgave: Jan-Feb 2014
Thema’s: Financieel management Vermogensbeheer

CapitalatWork, onderdeel van de Luxemburgse verzekeringsgroep Foyer, richt zich op behoud en groei van het vermogen van particuliere en professionele relaties. Steven Faber: ‘Wij spreken eigenlijk liever van investeren dan van beleggen. Wij gaan namelijk met het vermogen van relaties om zoals ondernemers met hun bedrijf omgaan; uiterst zorgvuldig en gericht op de lange termijn. Bij onze analyse kijken wij naar een bedrijf alsof wij het in zijn geheel over zouden willen nemen. Daarbij ga je dus niet over één nacht ijs. Alleen als wij een bedrijf zeer goed kennen, zullen wij het in onze portefeuilles opnemen.’

Uitgebreide research
In totaal heeft CapitalatWork vijf kantoren verspreid over België, Nederland en Luxemburg. Het totale vermogen dat wordt beheerd bedraagt ongeveer vijf miljard euro. In totaal werken bij CapitalatWork ruim 100 mensen. Steven: ‘Een substantieel deel van deze mensen is direct bezig met het uitstippelen van het beleggingsbeleid. Dit illustreert de focus die CapitalatWork heeft. Wij richten ons puur op vermogensbeheer. Wij zijn geen bank en verlenen dus geen kredieten, handelen niet voor eigen rekening en gaan ook geen andersoortige risico’s aan. Op geen enkele manier kunnen tegenvallers in deze zin de continuïteit van CapitalatWork aantasten.’ In Breda werkt een compact team dat, naast Steven Faber, bestaat uit Klaas Staal, Michael Zandbergen, Jean-Paul van Bavel en Lieke Antens. Op de Nederlandse markt kunt u ook Maarten Rooijakkers en Rienk Ytsma tegenkomen vanuit Antwerpen. Klaas Staal is relatiebeheerder in Breda. Naast Nederlandse cliënten heeft Klaas ook veel ervaring op de Nederbelgische markt. Klaas merkt op: ‘Wij hebben de ervaring, de kennis en het netwerk van onze totale organisatie en zijn daarmee een serieuze partner op het gebied van vermogensbeheer. Tegelijkertijd is ons kantoor klein en is het contact persoonlijk en informeel. Onze cliënten spreken altijd rechtstreeks met de personen die hun portefeuille beheren.’

Als een ondernemer
Relatiebeheerder Michael Zandbergen stelt: ‘Ondernemers zijn een belangrijke doelgroep van CapitalatWork. Wij investeren in beursgenoteerde obligaties, aandelen en cash en doen dat zoals ondernemers ook werken: wij bepalen de marktwaarde van potentiële beleggingen aan de hand van de verwachte kasstromen.’ Michael vervolgt: ‘Ondernemers zijn hun leven lang gewend om zelf achter de knoppen te zitten. Als zij vervolgens hun bedrijf verkopen, is het vaak een hoge drempel om de beslissingen over het vermogen uit handen te geven aan een vermogensbeheerder. Ik merk dat wij door onze aanpak deze drempel weg kunnen nemen.’

Hoog in het vaandel
CapitalatWork hecht veel waarde aan transparantie, zowel in beleid als in kostenstructuur. Steven Faber: ‘Wij stellen portefeuilles samen van individuele aandelen, obligaties en cash. Helder en overzichtelijk. Een cliënt kan ook kiezen voor onze beleggingsfondsen. Dit biedt in bepaalde gevallen voordelen, maar zal zeker nooit tot dubbele kosten leiden. Wij hebben eigen beleggingsfondsen omdat wij overtuigd zijn van bepaalde positieve eigenschappen. Zoals het bereiken van voldoende spreiding of toegankelijkheid tot marktsegmenten die voor een individuele belegger niet goed bereikbaar zijn.’ CapitalatWork heeft dit jaar een prijs in de wacht gesleept voor haar beleggingsfondsen. Het betreft de Lipper Award voor het beste obligatiehuis met een compact aantal beleggingsfondsen. Twee jaar geleden werd dezelfde prijs toegekend, maar dan voor de aandelenfondsen van CapitalatWork. Steven Faber: ‘De achterliggende beleggingsresearch is voor al onze beleggingsfondsen hetzelfde. Wij zien de Lipper Awards voor enkele van onze fondsen dan ook als een bekroning op onze totale beleggingsfilosofie.’

 

Begrijpelijke taal
Jean-Paul van Bavel, als vermogensbeheerder verantwoordelijk voor de invulling van de portefeuilles, merkt op: ‘Wij vinden het belangrijk dat een cliënt voor CapitalatWork kiest omdat hij vertrouwen heeft in onze totale aanpak. Ons uitgangspunt is om de beleggingswereld, die bol staat van vakjargon en ingewikkelde constructies, voor iedereen begrijpelijk te maken. Wij houden van gewonemensentaal, helder en direct. Wij lopen daarmee vooruit op regelgeving, die steeds meer nadruk op helderheid en eenvoud legt. En deze no-nonsense benadering heeft resultaat. Opvallend is dat veel cliënten, ondanks de nog steeds grote onzekerheden over de economie, de laatste maanden geld bijstorten. Dat beschouwen wij als een belangrijk teken van vertrouwen.’

www.capitalatwork.com

< Alle thema's