Ondernemen met Visie: Jan Pelle

Jan Pelle (59) daagt het Brabantse bedrijfsleven uit om wereldwijde vraagstukken op ondernemende wijze aan te pakken. Een permanente opgave.


Uitgave: Jan-Feb 2014
Thema’s: Ondernemen met visie Relatiemanagement

‘De aanwezigheid van een hele sterke technologische regio, innovatieve kennisinstellingen en een goede mentaliteit, geven ons een uitstekende startpositie’, zegt de directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). ‘Als je in Brabant een goed verhaal hebt, gaan de deuren open. Dit is een culturele verworvenheid die mij zeer optimistisch maakt. We staan immers voor belangrijke opgaven waarin we te maken hebben met een concurrentie op wereldschaal, maatschappelijke uitdagingen die om oplossingen schreeuwen plus een stevige werkloosheid.’ Bij Jan Pelle lijken een betere economie en een betere wereld samen te gaan. ‘Klopt’, reageert hij. ‘Meer en meer vind ik dat wij talenten moeten inzetten om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Ik merk dat steeds meer bedrijven deze manier van denken ook gaan zien als een geweldige business opportunity. Dat is het ook.’

Infrastructuur
Het bevorderen van samenwerking tussen verschillende initiatieven in Brabant lukt BOM aardig. Onlangs slaagde het er nog in om tot goede afspraken te komen met Brainport Development op het vlak van buitenlandse acquisities waarin werd vastgelegd wie welke rol heeft als het gaat om onderwerpen met betrekking tot buitenlandse bedrijven. ‘Belangrijk bij het maken van duurzame verbindingen is om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven’, legt Pelle uit. ‘Als de verwachtingen die aan Brabant worden gesteld stevig zijn, de ambities sterk en de uitdagingen ernstig genoeg, zullen we ons steeds de vraag moeten blijven stellen of we de economische infrastructuur efficiënt genoeg hebben georganiseerd. Dit vraagt om een open houding en een bereidheid om samen te werken, soms zelfs te veranderen. Dit is een permanente opgave waarbij we elkaars talenten moeten ontwikkelen en dienen te beseffen dat we van elkaar afhankelijk zijn.’

Bewustwording
Jan Pelle, sinds 2008 directeur van BOM, voorheen wethouder Economische Zaken in Roosendaal, is trots op het bruisende ondernemerschap in Brabant. Niet alleen tonen bedrijven die bij BOM zeer bekend zijn dagelijks hun kracht, ook zijn er genoeg Brabantse parels die geheel zelfstandig succesvol zijn, zowel in Europa als wereldwijd. Maar er is meer werk aan de winkel. ‘We moeten een systeem ontwikkelen waardoor er permanent nieuwe producten, diensten en bedrijven ontstaan’, stelt Pelle, die verbindingen tot stand wil brengen die laten zien dat samenwerking met BOM tot meer business leidt. ‘Termen als innovatie, vernieuwing en samenwerking werden voorheen door ondernemers wel belangrijk gevonden, maar dat hun bedrijf bleef draaien was veel belangrijker. Ondernemers beseffen tegenwoordig echter steeds meer dat ze het niet meer alleen kunnen. Als je samenwerkt, kun je betere business maken. We hebben meer snelgroeiende bedrijven nodig die hierin de uitdagers vormen. Ook gesprekken met verschillende bedrijven uit verschillende sectoren kunnen tot verrassende combinaties leiden. Uiteindelijk gaat het om de bewustwording dat ondernemers een heel belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en tevens een zeer goede boterham kunnen verdienen.’

Toekomstige generaties
Milieu, voedsel, gezondheid, energie. Uitdagingen genoeg. Maar waar zit nou echt de uitdaging voor Pelle? ‘Dat het mij en mijn collega’s gaat lukken om anderen tot succes te laten komen’, zegt de oud docent politicologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. ‘Met het oog op toekomstige generaties hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan een leefbare, zinvolle aarde waarin mensen waardig met elkaar samenleven. Als het thema milieu daarin wordt meegenomen, ben ik helemaal gelukkig.’

www.bom.nl

< Alle thema's