Column Ard Smulders: Veranderen is eng, maar hard nodig


Uitgave: Jan-Feb 2015
Thema’s: Veranderingsprocessen Ondernemen Organisatie advies

Charles Darwin (1809-1882), de man van de evolutietheorie, gaf aan dat niet de sterkste of meest intelligente overleeft, maar degene die zich het best kan aanpassen. Dat de wereld verandert, en snel ook, is voor mij duidelijk. Dit vraagt om aanpassing. Echter, aanpassen is eng wanneer je al jaren de dingen doet zoals je ze doet, vaak met succes in het verleden. Je referentiekader is je rugzak en meteen ook je ballast. Niets is meer vanzelfsprekend. Volgens mij moet je mee-bewegen, veranderen, out of the box denken en vernieuwen, anders red je het niet.

Hoe, waarom en wanneer zet je verandering in en wat heb je ervoor nodig? Nieuwe bedrijven met nieuwe verdienmodellen doen hun intrede en bereiken in korte tijd veel mensen. De toenemende ontsluiting van de wereld via het digitale venster is een feit. Facebook, Uber, Spotify en Netflix doen in rap tempo oude zekerheden verbleken; niets blijft meer hetzelfde en dat maakt onzeker. Ook verwacht ik veel verandering in het
ownership van bedrijven. Is je tent nog wel iets waard en hangt die waarde niet steeds meer af van de cultuur - dus van de mensen - in plaats van het product of de dienst?

Zelfsturing en ondernemerschap van medewerkers blijken noodzakelijker dan ooit en managementlagen in organisaties verdwijnen (ontmanagen). Valt te raden waar dit toe gaat leiden wanneer we in de toekomst door vergrijzing meer banen krijgen dan aanbod van nieuwe medewerkers. ‘Boeien en binden’ van medewerkers is het nieuwe credo, ‘share’ de nieuwe toekomst. Vakbond en cao zijn niet meer van deze tijd. Men is immers niet langer bezig met regels, maar met passies, uitdagingen en het benutten van kwaliteiten ten behoeve van het gezamenlijke doel.

Sturing komt in hedendaagse organisaties allang niet meer van de directie alleen. De stenen zijn niet meer het fundament, dat zijn de mensen zelf. Gebouwen staan leeg en voldoen niet meer aan de flexibele wensen van deze tijd. 

Ik heb niet de wijsheid in pacht maar weet zeker dat de toekomst er (heel) anders uit zal zien dan nu. Ben je dat met me eens of blijf je hobbelen over hetzelfde zandpad? Wie daar eens een deel van een avond met mij en anderen over wil bomen, die is van harte welkom. Laat het me weten en ik faciliteer die avond en nodig je graag uit.

Wie durft? Mail of bel me gerust.
A.smulders@havl.nl,
06-53974690.

Ard Smulders
Directeur HAVL Kantoor & ICT

< Alle thema's