ifocus: Open dialoog

Aandacht hebben voor medewerkers die worstelen met remmende emoties is voor veel leidinggevenden geen vanzelfsprekendheid. Op hun beurt aarzelen veel medewerkers om zich kwetsbaar op te stellen als het hen minder goed gaat. Jammer, want een klimaat van wederzijds vertrouwen werkt kostenbesparend.


Uitgave: Jan-Feb 2016
Thema’s: Coachingstrajecten Verzuim Veranderingsprocessen Communicatie Coachen

‘Spijtig genoeg grijpt men meestal pas in op het moment dat iemand uitvalt of de Arbodienst wordt ingezet. Met het uitvallen van een medewerker zijn echter veel meer kosten gemoeid dan leidinggevenden zich doorgaans realiseren, stelt Fyke Hurkens van ifocus. ‘De zieke werknemer moet worden doorbetaald, collega’s moeten het werk opvangen en maken overuren, men moet op zoek naar vervanging en de nieuwe kracht moet worden ingewerkt. Het kost tijd, geld en energie wat makkelijk kan worden vermeden als beide partijen al vroeg een open dialoog met elkaar aangaan.’

De impact van emoties
Met ifocus richt Fyke zich op de impact van emoties bij veranderingsprocessen. Het maakt daarbij niet uit of de veranderingen in de privésfeer liggen (ziekte, scheiding, overlijden) dan wel werkgerelateerd zijn (te hoge werkdruk, spanningen, veranderd carrièreperspectief). ‘De emoties die ermee gepaard gaan bepalen je prestaties. Je wordt stiller, maakt meer fouten, lijkt minder geconcentreerd. Vaak weten leidinggevenden niet hoe ze hiermee moeten omgaan. Ze zetten eerder de zakelijke pet op en gaan over tot de orde van de dag. Door tijdig de regie in handen te nemen en open met elkaar te praten, ontstaat een win-winwinsituatie voor leidinggevenden, medewerkers én de organisatie.’

Duurzaam inzetbaar

‘Je ziet overigens dat er steeds meer aandacht is voor de duurzame inzetbaarheid van mensen’, gaat Fyke verder, ‘ook van uit de overheid. Er zijn vier cruciale pijlers gedefinieerd: leiderschap en cultuur, gezondheid en vitaliteit, mobiliteit en flexibiliteit. Ik bied organisaties vooral ondersteuning op het eerste vlak. Met een VIP-programma laat ik leidinggevenden zien hoe zij uitval van medewerkers kunnen voorkomen. Met het vier-maandenprogramma ‘Bouw je eigen topteam’ werken zij aan de beoogde transitie. Wat de tweede pijler - vitaliteit en gezondheid - betreft bied ik medewerkers een programma dat dieper ingaat op het belang van een goede nachtrust. Goed slapen resulteert in gezonde medewerkers, gezonde medewerkers zijn op hun beurt meer bevlogen en bevlogen medewerkers zijn langer inzetbaar. En daar gaat het uiteindelijk om.’

Tekst: Gerda Baeyens
Fotografie: Jan Sprij

< Alle thema's