InnoTractor: Brabant heeft net zo veel kennis als Silicon Valley

Na een carrière van 21 jaar trok Frank Hermans de stoute schoenen aan en begon voor zichzelf. ‘Van huis uit ben ik techneut, maar mijn passie zit in: hoe kunnen mijn klanten technologie inzetten waardoor ze beter, efficiënter en duurzamer werken?’


Uitgave: Jan-Feb 2023
Thema’s: Digitalisering Made in Brabant Maakindustrie Software

Frank Hermans ontvangt ons in de huiskamer van InnoTractor. Een prima omgeving om terug te blikken op de reis die InnoTractor heeft afgelegd. Frank wijst op een groot vel op de muur. ‘Daar hebben we onze successen van de afgelopen vier jaar opgeschreven. Dat doen we eigenlijk veel te weinig. Als ondernemer kijk je liever vooruit dan achterom.’

Beland in Silicon Valley

Hij vertelt: ‘Tijdens mijn studie begon ik met een kleine start-up. Na drie jaar ging ik in China aan de slag voor Grontmij. Ik bouwde turn-key drinkwater- en afvalzuiveringinstallaties. Met Grontmij hebben we de Chinese markt opengebroken. Zelf heb ik er ongeloofl ijk veel geleerd. Zo kwam ik in contact met Ericsson. Via Rijen en Stockholm belandde ik uiteindelijk in Silicon Valley. Ik was onder meer betrokken bij de introductie van mobiele datadiensten, 4G, interactieve tv-diensten, clouddiensten en Internet of Things. Toen Ericsson ging reorganiseren, heb ik InnoTractor opgericht. Vier jaar geleden namen we onze intrek in het FAXX-gebouw in Tilburg. Niet geheel toevallig een van de duurzaamste kantoren van Nederland. Met InnoTractor gaan we het verlies van productie, tijd en geld in supply chains tegen. Dat sluit uitstekend aan.’

Next stop: Veemarktkwartier

Van Silicon Valley naar het Tilburgse Veemarktkwartier, dat klinkt als een forse stap terug. Frank glimlacht. ‘Dat is het niet. In Brabant zit net zoveel digitale kennis als in Silicon Valley. Er gebeurt veel op gebied van techniek, ontwikkeling en patenten. Naast bijvoorbeeld ASML en Lightyear zijn er legio innovatieve bedrijven die op wereldschaal kunnen wedijveren. Dat moeten we van de daken schreeuwen en we moeten ook zorgen voor fi nanciering. Helaas komt er in Nederland minder makkelijk geld vrij dan in andere regio’s. Dat komt omdat veel investeerders nogal risicomijdend zijn. En innovaties brengen nu eenmaal risico’s met zich mee; twee stappen vooruit, een terug.’

Poste Italiane

Via EIT digital, de Europese netwerkorganisatie voor versnelling van de digitale transitie, vond Frank zowel funding als partners. De eerste grote klus was de digitalisering van de supply chain met Poste Italiane. Frank: ‘Toen wij begonnen hadden mensen weinig interesse in digitaliseren van de supply chain. Laat staan hoe je daarin verbeteringen kunt aanbrengen. Poste Italiane wilde meer grip op haar transport van farma-, voedsel- en hoogwaardige elektronicaproducten. Dat is precies wat wij faciliteren. Door data beschikbaar te maken, krijg je inzicht in je processen. Met dat inzicht kun je optimaliseren en verbeteren. Wij geven real time inzicht in hoe de supply chain functioneert. We laten zien waar je producten precies zijn en onder welke condities. Dat doen we bijvoorbeeld met GPS of Batteryless Bluetooth-tags. Zo maak je het productieproces dat erop volgt beheersbaar. Je kunt je warehousecapaciteit omlaag brengen en je hebt minder correcties achteraf. Bovendien wordt je administratie voor een groot deel geautomatiseerd. Al met al scheelt dat een hoop verspilling van tijd, geld en energie. En dat is precies onze missie.’ Frank spreekt over zijn dienst als SAAS: solution as a service. ‘Daarin onderscheiden we ons van anderen. Samen met de klant bespreken we hoe de oplossing eruit moet zien: we bouwen ‘m, implementeren ‘m en we managen de oplossing gedurende de gehele levenscyclus.’

Onbekend = onbemind

Volgens Frank kan het bedrijfsleven nog grote stappen maken op het gebied van digitalisering van de supply chain. ‘We staan pas aan het begin. Onbekend maakt onbemind en veel bedrijven hebben niet de capaciteit of competentie om hun eigen keten aan te pakken. Onze techniek is op vele manieren te gebruiken. Zo hebben we bijvoorbeeld het medisch testen voor Diagnovum geoptimaliseerd. Mensen kunnen nu bij de huisarts hun bloed of urinewaarden testen. Ze krijgen direct de uitslag en die wordt ook naar het ziekenhuis gestuurd. Een andere toepassing: bouwlogistiek. In Nederland moeten we 1 miljoen huizen bouwen, veelal in de gebouwde omgeving. Als je lukraak materialen naar de bouwplaats stuurt, dan geeft dat overlast. Door het logistieke proces te optimaliseren kun je overlast reduceren, effi ciënter werken en ook nog eens op de bouwkosten besparen.’

Energierekening stelpen

Frank stapte zelf in HeatLeap, een bedrijf dat de iCV ontwikkelt, een verwarmingssysteem dat werkt met infrarood. ‘Het is een samenwerking met een Zwitsers bedrijf. Het systeem buffert warmte. Als je dat doet op het moment dat energie goedkoop is, bijvoorbeeld omdat er veel zon of wind is, dan optimaliseer je als het ware de supply chain van energie. Zo kun je je energierekening omlaag brengen. Heel interessant in deze tijd.’ Frank praat steeds enthousiaster over zijn werk. ‘Twintig jaar geleden waren mensen bang dat robots hun werk zouden overnemen. Nu komen we mensen tekort. Digitaliseren doe je voor die 50 procent van het werk waar je niet mee bezig wilt zijn, zodat je je kunt concentreren op die 50 procent die wel leuk is. Digitalisering verandert de kwaliteit van het werk en het levert nieuwe banen op. Het is geen bedreiging.’ 

TEKST RAQUEL MOURIK
FOTOGRAFIE KEES BENNEMA

< Alle thema's