Technische Unie: Het raakt op

Heb je Paul Kleijn al op Westpoint zien staan? Roepend dat de Technische Unie een voortrekkersrol neemt in de transitie naar een duurzamere wereld? Nee? Dat kan ook niet. Paul lachend: ‘Als ik daar zou gaan staan roepen, is er niemand die luistert. Om aandacht moet je niet schreeuwen, dat moet je verdienen. Wij gaan uit van onze eigen kracht.’ Paul, manager bij de Technische Unie in Tilburg, ziet de noodzaak van verduurzaming. En handelt daar ook naar.


Uitgave: Jan-Febr 2018
Thema’s: Bouw Vastgoed Techniek Installatiebedrijf Elektrotechniek Klimaattechniek Logistiek

De Technische Unie is de grootste technische groothandel van Nederland. Ze leveren meer dan twee miljoen artikelen van meer dan 700 leveranciers. Installatiematerialen voor de elektrotechniek, licht, gereedschap, sanitair, verwarming en klimaattechniek. Maar naast dat logistieke werk loopt de Technische Unie voorop in verduurzamen. Ze nemen het voortouw en pakken hun rol als adviseur. Dat is voor een deel uit idealisme, maar - laten we eerlijk zijn - er moet ook geld verdiend worden. Paul: ‘Hoe je het ook wendt of keert, aan het einde van de dag willen we allemaal brood kunnen kopen. De noodzaak om met duurzaamheid aan de slag te gaan, is er zeker. Als je nu  niet aanhaakt, laat je later omzet liggen.’

Geen faalkosten
‘Logistiek is voor ons heel belangrijk, daar is het mee begonnen en dat kunnen we goed. De markt verandert en daar spelen wij op in. Al meer dan 70 procent van onze omzet komt via de online kanalen. We leveren onze materialen voor het grootste deel aan installateurs  en industrie, we doen geen zaken met de particulier. We zijn sterk in de logistiek, we regelen bijvoorbeeld op grote bouwprojecten dat de materialen precies op de juiste tijd op de goede plek liggen. De installateur heeft een armatuur nodig en op dat moment draait hij zich om en ligt het er. Daarmee reduceren wij de faalkosten tot een minimum.  Maar ook de andere installateurs komen bij ons voor hun materialen. Online is misschien het nieuwe winkelen, maar wij hebben ook kennis in huis, zoals onze lichtadviseurs en duurzaamheidsadviseurs. En daar ligt een groot deel van onze meerwaarde. Wij adviseren en proberen bruggen te bouwen tussen verschillende partijen, waarbij we natuurlijk de hele keten respecteren.’

Bakbeest
‘Duurzaamheid is voor ons een belangrijk thema. Niet altijd een makkelijk thema overigens. Vaak zien particulieren en ondernemers de noodzaak nog niet in om maatregelen te treffen. Ook niet als ze eigenlijk weten dat het beter is voor het milieu, voor onze kinderen. En ook niet als ze daar financiële prikkels voor krijgen, in de vorm van subsidies, fiscale aantrekkelijkheden en gunstige leenvoorwaarden. Toch zijn wij ervan overtuigd dat we niet moeten vasthouden aan de traditionele fossiele brandstoffen. Die  raken op, het kan goed zijn dat we over vijftien jaar van het gas af moeten. Het raakt op. De markt voor cv-ketels is al aan het krimpen. Waarom doen we niet hetzelfde als met tv’s? Vroeger hadden we allemaal een enorm bakbeest in de huiskamer staan, nu heeft bijna iedereen een platte tv, terwijl de ouden het nog gewoon deden. Omdat  we die platte tv’s mooier vinden misschien, maar ook omdat het beter is. De cv-ketel zien we niet elke dag hangen, dus daar storen we ons minder aan. Maar eigenlijk is het gek dat ze nog steeds opgehangen worden. Er zijn andere manieren en wij proberen daar iedereen bewust van te maken en in mee te nemen.’

Inspiratie opdoen
‘Onze business richt zich niet op particulieren, maar omdat we de samenwerking zijn aangegaan met andere partijen, geven we ze wel de kans om binnen te lopen en informatie te halen over het treffen van maatregelen in hun huis. Daarom hebben wij in samenwerking met andere partijen een deel van onze ruimte ingericht als Bouw- en Energiewinkel. Daar kunnen particulieren, maar ook installateurs binnen wandelen voor advies. Het is natuurlijk uniek dat wij een externe partij de particulieren laten ontvangen. Dat is bruggen bouwen en innovatief bezig zijn. Ook online leggen we de verbinding met de particulier, met onze site thuiscomfort.nl. Het is een online platform  waar particulieren inspiratie opdoen voor duurzaam, slim, comfortabel en levensloopbestendig wonen en waar ze informatie kunnen vinden over leveranciers en installateurs. Ook daar willen we bruggen bouwen. De markt verandert, dat kan ik niet genoeg onderstrepen. We moeten die transitie omarmen om toekomstbestendig te zijn.’

Eigen kracht
‘We willen als partner fungeren en samenwerken. Ik ben betrokken bij de innovatieve VNG-aanpak Hart van Brabant. We maken samen met gemeenten en andere partijen concrete afspraken om innovatieve manieren te ontwikkelen om woningen energieneutraal en Nul op de meter te maken. De Bouw- en Energiewinkel in ons pand is daar een mooi voorbeeld van. We gaan met elkaar voor een duurzame samenwerking op weg naar energieneutrale woningen in het Hart van Brabant. Een mooi doel. En natuurlijk zijn er veel hobbels op de weg, maar we zijn gewoon aan de slag gegaan. Gaandeweg het proces leren we veel en kunnen we bijsturen. Ik denk niet in bedreigingen of concurrentie, de Technische Unie werkt graag samen. Als iedereen uitgaat van zijn eigen kracht, staan we samen sterk. We willen naast marktleider, ook de leider in de markt zijn. Waarbij we met alle respect voor de keten te werk gaan.’

Tekst: Jenneke de Roij
Fotografie: Kees Bennema

< Alle thema's