Willem II Tilburg: De WAUW-factor

Suzanne Albregts wilde als kind op voetballen maar dat vonden haar ouders niet zo’n goed idee. Het werd uiteindelijk tennissen. Toch is ze nu weer terug bij haar jeugdliefde Willem II. Als aanspreekpunt van de stichting ‘Willem II Betrokken’ verbindt ze maatschappelijke projecten in de regio met de Tilburgse voetbalclub. ‘De uitstraling van dit merk kan veel goeds betekenen voor de samenleving’, zegt ze.


Uitgave: Jan-Febr 2019
Thema’s: Relatiemanagement MVO

Hoewel Suzanne per 1 januari fulltime aan de stichting verbonden is, verricht zij haar rol al sinds 2016 op vrijwillige basis. En met verve want in de afgelopen jaren bracht zij al een aantal projecten voor allerlei doelgroepen tot stand. ‘Willem II Football Memories’ bijvoorbeeld, een spelvorm waarbij ouderen herinneringen van vroeger ophalen. Of de Blindentribune, een pilot waarbij blinden en slechtzienden door een geheel partijdig(!) en zeer gedetailleerd live verslag de sfeer in het voetbalstadion ervaren. En binnenkort start een nieuwe editie van ‘Scoor een Boek’. Dit project legt een combinatie  tussen voetbal als belevingswereld van jongeren en het belang van boeken lezen. Bij de afsluiting vorig jaar waren 1.250 kinderen aanwezig.

Zelfvertrouwen
Suzanne: ‘De stichting ‘Willem II Betrokken’ vormt een belangrijke schakel tussen de maatschappij en de voetbalclub. Willem II deed natuurlijk al veel op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zoals het project ‘Playing for Success’ dat nu al zeven jaar draait en zich richt op het vergroten van zelfvertrouwen bij basisschoolleerlingen. Maar met de stichting kunnen we de projecten beter structureren en uitbouwen.’

Respect
Het doel van de stichting is om maatschappelijke projecten te ondersteunen en te begeleiden. Selectie gebeurt altijd op basis van raakvlakken met educatie, een gezonde leefstijl en respect. Het merk Willem II kan daar volgens Suzanne een belangrijke rol in spelen: ‘Het is bewezen dat mensen beter presteren in een omgeving die hen aanspreekt. Willem II biedt die omgeving en heeft bovendien een WAUW-factor. Mensen vinden het fantastisch om hier in ruimtes te werken waar je normaal gesproken niet zo snel komt.’

Verbinden
De stichting drijft momenteel vooral op vrijwilligers, maar om meer te kunnen betekenen voor de samenleving moeten er ook financiële middelen komen. Om bijvoorbeeld de aanschaf van audioapparatuur voor de blindentribune te kunnen financieren, een locatie te huren of de catering te verzorgen. ‘Voor bedrijven en organisaties kan  het zeer interessant zijn om je te verbinden aan een van de projecten’, zegt Suzanne. ‘Het tonen van betrokkenheid maar vooral een bijdrage leveren aan het oplossen van een maatschappelijk probleem, wie wil zijn bedrijfsnaam daar nu níet aan verbinden?’

< Alle thema's