Considium: Ik hou wel van dat gepuzzel

Procedures checken, regelingen bijhouden, aanvragen opstellen. Geen werkzaamheden waar de gemiddelde ondernemer gelukkig van wordt. Raoul Hosli houdt wél van dat gepuzzel. Met zijn bedrijf Considium vraagt hij namens bedrijven subsidies aan en monitort hij de besteding ervan.


Uitgave: Jan-Febr 2020
Thema’s: Energie Subsidie Duurzaamheid Adviesbureau

Raoul wordt ook blij van de locatie van zijn kantoor; in hartje binnenstad. ‘Voorheen zat ik op een industrieterrein, daar ging ik niet fluitend naartoe. Nu kan ik makkelijk even de stad in, heerlijk ontspannend is dat.’ Hij heeft één medewerker in dienst en werkt soms samen met andere subsidie-experts. Hij werkt voor landelijke ketens, maakbedrijven, retail en zorg, maar ook voor het kleine mkb met enkele medewerkers. ‘Natuurlijk kost het geld om ons in te huren, maar we kunnen vooraf goed inschatten of een aanvraag kansrijk is. Dat kunnen we beter dan de ondernemer zelf.’ Veel ondernemers weten niet dat bepaalde subsidies er zijn, of vinden het aanvragen te veel gedoe. ‘Of ze hebben in het verleden een slechte ervaring gehad. Dat ze bijvoorbeeld subsidie terug moesten betalen of de administratieve last te hoog vonden.’

Duurzaam
Energiesubsidies aanvragen, doen ze bij Considium vaak. ‘Het bedrijfsleven moet aan steeds meer maatregelen voldoen rond het reduceren van CO2-uitstoot, energiebesparing en duurzaamheid.’ Ook innovatie is een belangrijk item in subsidieaanvraagland. ‘Vaak hangen innovatie en duurzaamheid samen. Een van onze opdrachtgevers ontwikkelde bijvoorbeeld een innovatieve productiemethode waarbij afval beter gescheiden wordt. Hierdoor hoeft dit bedrijf geen afval meer naar Azië te exporteren. Zo levert een innovatiesubsidie dus ook een bijdrage aan het terugdringen van vervoerskosten en energieverbruik.’ Maar ook voor subsidies voor het opleiden van werknemers kun je bij Considium terecht. ‘In het kader van een leven lang leren, is er veel geld beschikbaar voor het opleiden van medewerkers. Hiermee sluit de overheid aan op het energiebeleid waarin duurzaamheid ook bovenaan staat. Een up-to-date werknemer is namelijk een duurzame werknemer.’

De boer op
Of het nu een gemeentelijke, provinciale of ministeriële subsidie is, Raoul zet altijd dezelfde capaciteiten in. ‘We werken zorgvuldig, houden overview en leven ons in de business van de klant in, maar ook in de beoordelaar van de aanvraag. Welke informatie heeft die nodig om een positief oordeel te vellen en subsidie toe te kennen?’ Zo helpt hij ondernemers hun plan om te vormen in een aanvraag. ‘Ook houden we de regelingen bij en seinen we ondernemers in als we denken dat ze iets aan kunnen vragen. Ik ga graag de boer op met een mooie regeling.’

Tekst: Sara Terburg
Fotografie: Linn de Kort

< Alle thema's