De Testkamer: Carrièrekeuzes zonder twijfels

Wie werkgever is, herkent het ongetwijfeld. De sollicitant was welbespraakt en u was ervan overtuigd dat hij alle kwaliteiten in huis had om de aangeboden functie tot een succes te maken. Of u dacht dat die loyale medewerker met een beetje hulp en goede wil die zwaardere functie wel aan zou kunnen. Maar de werkelijkheid was anders. Vele weken en euro’s verder bent u beiden ontevreden en in het ergste geval neemt u zelfs afscheid van elkaar.


Uitgave: Juli-Aug 2009
Thema’s: HRM Personeel & Organisatie

Jojanneke Struijs en Geert-Jan Jaarsveld hebben beiden een ruime ervaring in de test- & assessment wereld. Zij kennen het belang van een duidelijk antwoord op vragen rondom geschiktheid en ontwikkelingspotentieel als geen ander. Om die reden houdt de Testkamer zich alleen bezig met testen. Zij test kandidaten in alle soorten en maten voor allerlei organisaties, brengt talenten aantoonbaar in beeld en voorkomt zo teleurstellingen voor kandidaten en opdrachtgevers.

Snelle service
De Testkamer is een nieuw initiatief dat is gebouwd op solide inzichten afkomstig uit de arbeids- en organisatiepsychologie en het personeelsmanagement. Binnen de organisatie is het beste testmateriaal voorhanden, zodat zij elke vraag van haar opdrachtgevers kan beantwoorden. In de praktijk blijkt het belang van het antwoord voor de opdrachtgever en kandidaat erg groot. Om die reden wordt het finale rapport door de Testkamer gemiddeld binnen vier werkdagen aangeleverd.

Betrokkenheid
Geert-Jan Jaarsveld: 'Onze tests geven onder meer uitsluitsel over intelligentie, persoonlijkheid, talenten en competenties. Voor en na de tests hebben we uitgebreide gesprekken met de kandidaat. Op die manier betrekken we die ook nadrukkelijk bij het proces. Het totaalbeeld dat zo ontstaat, presenteren we eerst aan de kandidaat, die we ook echt zien als cliënt. Alleen met zijn instemming gaat de uitslag naar de (toekomstige) werkgever. Deze ontvangt daarbij toepasbare adviezen over de aanpak van de eventuele ontwikkelpunten. Na de test beschikt de opdrachtgever over onderbouwde argumenten om de juiste beslissing te nemen.'

Twijfel wegnemen
De Testkamer blijkt een schot in de roos. Het bedrijfsleven, maar ook organisaties in de zorg, de publieke sector en de arbeidsmarktdienstverlening maken graag gebruik van haar diensten. De redenen waarom lopen uiteen. De ene keer maakt de test deel uit van een recruitmentprocedure, de andere keer moet hij iemands potentieel in beeld brengen, ondersteuning bieden bij loopbaanoriëntaties of inzicht geven in groepsprocessen. Jojanneke Struijs: 'De tests staan dus nooit op zich. Onze activiteiten zijn altijd onderdeel van een proces. Ze moeten een onderbouwd antwoord geven op een vraag. Heeft de opdrachtgever de uitslag in handen, dan kent hij het antwoord op zijn vraag en kan hij zonder enige twijfel de keuze maken.'

< Alle thema's