Merkgroei: Het belang van witte raven

Rob de Bruijn ging niet over één nacht ijs toen hij, drie jaar geleden, Ogilvy inruilde voor een zelfstandig bestaan. Hij voelde echter steeds meer de drang om zich vooral met merkpositionering bezig te houden. Gewapend met ervaring, talent, inhoudelijke kennis en creativiteit besloot hij eraan toe te geven.


Uitgave: Juli-Aug 2009
Thema’s: Reclame Adviesbureau

'Theorie kan niet zonder ervaring, creativiteit niet zonder talent. Die combinatie zorgt voor synergie', aldus Rob. 'Creativiteit is echter voor opdrachtgevers een vaak ontastbaar gegeven. Door mijn methodiek vast te leggen in een 7 stappenplan probeer ik hieraan tegemoet te komen. De klant weet zo waaraan hij begint en wat de vervolgstappen zijn. Bovendien biedt het de mogelijkheid om tussentijds te toetsen. En waar nodig, bij te stellen. Een merk wordt immers voortdurend gevormd en elk intern of extern bedrijfscontact is bepalend voor de sterkte ervan.'

Sterk merk
Een sterk merk beantwoordt aan drie criteria: uniciteit, authenticiteit en bekendheid. 'Verschillen tussen producten worden steeds kleiner en de keuze wordt steeds groter. Een merk moet dus vooral opvallen, boeien en overtuigen. Het moet concurrerende producten weten te overstijgen, want de klant laat zich bij zijn keuze steeds meer leiden door het merkbeeld. Louter een merk in de markt zetten, volstaat echter niet; je moet aan een merk blijven werken, het uitbouwen. Het moet het vertrouwen van de consument zien te winnen, en dat vergt tijd. Die bijdehante bedrijfsleider van Albert Heijn en de interneppers van KPN weten er alles van', lacht Rob.

Cora
'Een goed merkconcept stoelt op het gegeven dat de boodschap in één keer moet overkomen. Niet iedereen kan zich immers een tv-commercial veroorloven. Het concept moet ook overtuigen als je enkel een poster als communicatiemiddel kunt inzetten. Iedereen kent reclame à la Cora van Mora. Dat is echter vooral te danken aan de interactie tussen de karikaturale typetjes. Zonder televisiereclame was Cora nooit gaan leven. Het is de zwakte van dit soort reclame. Een goed concept weet met om het even welk communicatiemiddel te overtuigen. En welk concept je ook gebruikt: ga altijd uit van de eigen kracht; breng een positieve boodschap en zet je niet af tegen anderen. Dat is dan weer míjn credo.

< Alle thema's