Powerstyle: Drijfveren & DNA's

Wie PowerStyle benadert, weet zich van één ding verzekerd: de training zal uniek zijn. Geen twee Powerstyletrainingen zijn immers hetzelfde. Logisch, want elk mens is uniek. Wat voor de ene goed werkt, is niet passend voor de andere, meent David Hulsenboom.


Uitgave: Juli-Aug 2009
Thema’s: Training Identiteit

'Als het gaat om het trainen van managers en accountmanagers, is onze methodiek inderdaad revolutionair, denk ik in alle bescheidenheid. Managementtrainingen focussen immers doorgaans op de ontwikkeling van vaardigheden. Wij werken op de laag die bepaalt of je ook iets met die vaardigheden doét. Daarbij vormen individuele waarden en overtuigingen, identiteit en drijfveren, de kritische succesfactoren. Dat is precies waar de methodiek van Powerstyle zich op richt.'

E=IxA²
'De Effectiviteit van een training kun je meten met de formule E=IxA²', gaat Hulsenboom geestdriftig verder. 'I staat voor inhoud, A voor acceptatie; vooral dat laatste is belangrijk, vandaar het kwadraatsteken. Simplistisch gesteld, kun je het terugbrengen tot ‘kennis’ en ‘doen’. Samen zorgen die voor zelfkennis en ipso facto voor het zoeken van je grenzen. Dat zorgt op zijn beurt voor meer overtuiging en uiteindelijk voor zelfstandigheid.' Een belangrijk onderdeel van de Powerstyle-aanpak is het in kaart brengen van drijfveren. In een kleurrijk schema zijn zeven geteste waarden ondergebracht. Bijna ieder mens heeft wel iets van deze waarden in zich. De kleuren verwijzen naar hoe je naar anderen kijkt. Groen vindt bijvoorbeeld harmonie belangrijker dan doelen, terwijl oranje bereid is regels met voeten te treden om die doelen te bereiken. Drijfveren kunnen zorgen voor spanningen in intermenselijke relaties. Wie de kleuren echter herkent, is in staat de ander te benaderen volgens diens eigen wereld en denkpatroon.

MADE by GOFI
'Als DNA van onze trainingen geldt het MADE-principe: Motivatie, Attitude, Discipline en Empathisch vermogen. Het loopt als een rode draad door alles heen. Gecombineerd met het eigen Powerstyle-DNA (GOFI: Geen woorden maar daden, Ondernemerschap, Flexibel en Informeel) resulteert het in partnership met onze klanten. Wij zijn geen urenfabriek; ons doel is te zorgen voor meer productiviteit en een hogere klantloyaliteit bij onze relaties, voor een betere balans tussen hun cognitieve, emotionele en praktische intelligentie. Meer dan 60% van onze klanten blijkt na onze training hun doelstellingen met meer dan 30% te overschrijden. Dat maakt óns dan weer gelukkig.'

< Alle thema's