BOB Debat Midden-Brabant 2011: ICT & Telecommunicatie

Veel ondernemers hebben de laatste jaren een pas op de plaats gemaakt op het gebied van ICT en telecommunicatie. Nu de economie weer aantrekt, kan en wil het MKB weer investeren. Negen ICT en telecom specialisten debatteren over trends en ontwikkelingen op ICT en telecomgebied die ondernemers niet mogen missen.


Uitgave: Juli-Aug 2011
Thema’s: Automatisering ICT & Telecommunicatie Debat

Gastheer Stef van der Steen, algemeen directeur van Perfection Automatiseringen,
ontvangt de deelnemers aan het BOB Debat in zijn nieuwe moderne pand op bedrijventerrein T58 in Tilburg. “We zitten nu één jaar in dit pand en het is bijna af”, verklaart Stef. Meesmuilend: “Een gebouw neerzetten en onderaannemers kosten wat meer tijd en meerwerk dan verwacht.” Perfection bestaat ruim 22 jaar en is een volwaardige dienstverlener in de automatiseringsbranche. Stef: “Wij ondersteunen bedrijven bij het automatiseren van administratieve en logistieke bedrijfsprocessen. Met de implementatie van Exact Software, Orbis Software of eigen ontwikkelde ERP-oplossingen én een persoonlijke aanpak, optimaliseren wij op een vergaande manier bedrijfsprocessen. Daarnaast creëren wij hier op termijn een datacenter met een cloud omgeving. Wij streven naar perfectie en zijn klaar voor de toekomst.”

Even voorstellen
Wie zitten er vandaag nog meer aan tafel en adviseren u, MKB-er, welke weg in te slaan op het gebied van ICT en telecom? Björn de Beer is verantwoordelijk voor sales & marketing bij CompX, een full-desktop hosting company dat ondernemers een dedicated server omgeving biedt voor een vaste lage prijs per maand per gebruiker. Het Goirlese CompX werkt online. Albert Jakobsen, directeur-eigenaar van Féju Automatisering in Udenhout heeft een sterke consultancy tak op de weg zitten die totaaloplossingen biedt op alle automatiseringsvraagstukken. Emile Peels, directeur van ABC E BUSINESS maakt Microsoft software online beschikbaar en ontzorgt zo zijn klanten. “Volledig online, volledig ontzorgd”, aldus Emile. Maarten Bressers uit Oisterwijk van REDD Processing biedt in de huidige kenniseconomie ondernemers vrijheid en flexibiliteit met een ‘state-of-theart’ webbased bedrijfsinformatiesysteem. Hierbij is alle binnen de onderneming aanwezige kennis centraal beschikbaar, dus voor iedereen. Dit vergroot de slagkracht van de onderneming en daarmee het bedrijfsresultaat. Gaud uit Biest-Houtakker levert informatie en communicatie technologie met de kwaliteit van een grote organisatie en de gedrevenheid en flexibiliteit van een kleine onderneming. “Gaud zorgt dat het werkt en daar houden wij ons aan”, aldus directeur Gijs Smit. Thorwald van de Ven heeft een scherpe kijk op stijl, internet en communicatie. De diensten van zijn bedrijf Comitt omvatten web design & development, e-commerce en zoekmachine optimalisatie. Jan Mooijman blijft ver weg van wat hij tot nu toe gehoord heeft. “Wij begeven ons op de zakelijke telecom markt en beperken ons dus tot de buitenkant. Infopact biedt een ondernemer een veilige en efficiënte oplossing voor alle zakelijke communicatie: een Allesin1 pakket voor pinnen, internet, telefonie en/of alarm tegen een vast laag tarief.” Helder Telecom uit Waalwijk biedt slimme en zinvolle telecom oplossingen voor juridisch Nederland en Noord-Brabant. Senior accountmanager Han Sengers: “Helder Telecom is een dienstenleverancier; een tussenpersoon voor vaste en mobiele telefonie en zakelijk internet. Clubmobiel is een dochter van Helder Telecom en initieerde onder andere NAC mobiel en PSV mobiel. Over Willem II mobiel zal ik nu maar even geen uitspraken doen.” Instemmend grijnzen van de groep.

Pappen en nathouden
Nu we weten welke professionals hun visie geven aan deze tafel, opent gespreksleider Louis van Stralendorff van Interselling het BOB Debat. “Het gaat langzaam weer wat beter in de automatiseringsbranche. Ondernemers hebben het de laatste jaren moeilijk gehad en weinig tot niets geïnvesteerd in ICT en telecom. Wat te doen? Gijs Smit: “Goed luisteren naar de problemen, mogelijkheden en onmogelijkheden bij je klanten en alleen vernieuwende technologie toepassen indien deze voor de klant een direct zichtbare kostenbesparing oplevert.” Volgens Stef van der Steen moet er een perfecte win-win situatie gecreëerd worden: ondernemers moeten structureel budget vrijmaken voor ICT om op andere kosten te besparen. Gijs schudt zijn hoofd: “We hebben drie jaar crisis achter de rug. De meeste bedrijven hebben geen vet op de botten. We moeten onze diensten in hapklare brokken verdelen en datgene aanbieden wat de klant nú nodig heeft..., en dat zijn vaak niet de nieuwste technologieën.” Björn de Beer is van mening dat een MKB-er kleine stapjes vooruit moet maken. “Je ziet vaak dat een MKB-er een grote stap wil nemen die later té groot blijkt te zijn en niet bij zijn bedrijfsfilosofie en zijn medewerkers past.” Grotere spelers in de markt zouden een geringe investering kunnen doen om een snelle besparing te realiseren, maar over het algemeen ligt het voordeel wat verder weg. “Rendement laat wat langer op zich wachten en vaak is de instap, de initiële investering, het lastige stuk van het verhaal”, licht Jan Mooijman toe. “Het is pappen en nathouden”, oordeelt Albert Jakobsen. “Het gaat beter, maar ondernemers hebben te maken met een grillige omzet en durven nog niet goed. Daarom: het grootste knelpunt aanpakken en desinvesteren voorkomen.”

ROI van 6 tot 9
Om de stap naar de toekomst te maken is het belangrijk dat de infrastructuur rondom bedrijventerreinen aanwezig is. Jan Mooijman ziet op dit punt beweging. Er wordt geïnvesteerd in glasvezelkabels. Als bedrijven sneller willen acteren, moeten zij hun bereikbaarheid vergroten. Stef van der Steen: “Op de meeste industrie-terreinen is dit momenteel een hot item. De technologie en de infrastructuur blijkt veelal niet goed in orde te zijn. Steeds meer ondernemersverenigingen nemen het initiatief om een stichting op te richten zodat ze eigenaar worden van de mantelbuis voor de glasvezel. Perfection helpt daarbij zodat de snelheid voor de veeleisende toepassingen zeker aanwezig is.” Mooijman reageert gewiekst: “Stef, als je bandbreedte wil verkopen, moet je mij bellen!” Gespreksleider Louis: “Hoe kunnen ondernemers de slag maken?” Thorwald van de Ven vertelt: “Vroeger werd ICT gezien als kostenpost in plaats van opbrengst. Ondernemers moeten de investering omzetten in rendement! Zorg ervoor dat de investering opgehangen wordt aan het eigen doel. ICT kosten hebben een ROI (return on investment) van zes à negen maanden. Daarbij komt dat de techniek bij de meeste ondernemers vier jaar is verouderd; zij kunnen snel rendement halen.” Volgens Emile Peels moet de drempel om te investeren zo laag mogelijk gemaakt worden. “Ondernemers willen geholpen worden, maar hebben niet zomaar 120.000 euro op de plank liggen. Wij nemen de drempel weg en verpakken de kosten in een maandbedrag. Dan is de investeringsbereidheid er zeker.” Dit betekent dat ABC E BUSINESS voorfinanciert. “Klopt,” beaamt Emile, “daar vraagt de markt om. De tijd van IT-mannen met cowboyhoeden is echt voorbij. Je moet je klant kennen, naar je klant luisteren en duidelijke taal spreken.”

In de wolken?
Hardware, software en gegevens, alles is op aanvraag beschikbaar via internet, ongeveer zoals elektriciteit uit het lichtnet. Omdat bedrijven vooraf geen kapitaal hoeven te investeren, is dit een kosteneffectieve aanpak voor het beheer van de IT-infrastructuur. Albert Jakobsen: “Veelal is de IT-infrastructuur er nog niet voor ingericht. Stel daarom de ondernemer eerst de vraag: Wat wil hij in de cloud? Wanneer een bedrijf veel werkt met afbeeldingen en grafisch materiaal, dan lukt dat voorlopig nog niet. Werkt een ondernemer vooral met cijfers en teksten, dan kan hij van cloud computing gebruik maken.” Toch zijn sommige ondernemers huiverig. Han Sengers weet uit ervaring dat de advocatuur liever het heft in eigen hand houdt. “Data is in dezewereld zo belangrijk, dat men er de voorkeur aan geeft alle gegevens loka al, binnen het gebouw, op te slaan.” Jan Mooijman vertelt: “Ze zijn panisch voor hacken en lekken, maar tegelijkertijd willen ze wel een sexy iPhone, want het is niet fancy om een Blackberry (hoewel beter beveiligd) op tafel te gooien.” Wat mobiele telefonie betreft, zullen de pads de wereld veroveren. Zal de pad de laptop vervangen? Volgens Han Sengers zal de pad naast de laptop, smartphone en desktop gebruikt worden. Jan Mooijman voorspelt dat de mobiele telefonie op termijn duurder wordt. “KPN verliest namelijk veel inkomsten uit sms en gebeld worden. Als gevolg van WhatsApp loopt de omzet terug en KPN zal op een andere manier geld binnen moeten halen. Data abonnementen worden duurder en gaan differentiëren.” Han voorziet dat de tijdelijke opleving van de KPN’s en de Vodafone’s vervolgens weer door de politiek de kop wordt ingedrukt. “Zij zullen blijven aansturen op een flat fee zolang het kan. Vast en mobiel integreren? Dat willen wij niet, maar kunnen we niet tegenhouden.” Gijs Smit haakt in: “Er zal altijd een partij in de markt zijn, die de mogelijkheid wel aanbiedt. Het aanbod aan abonnementen wordt alleen maar groter en groter.” Maar volgens Jan Mooijman is de markt verzadigd.

Altijd beschikbaar
Gespreksleider Louis van Stralendorff slaat een bruggetje van mobiele telefonie, mobiel werken naar het nieuwe werken. Voor Maarten Bressers is het nieuwe werken de flexibilisering van de markt waarin men snel toegang heeft tot kennis. “Daarbij kent het ERP-systeem geen grens meer bij het eigen bedrijf; laat bijvoorbeeld leveranciers tegelijk met je afnemers online toe tot je voorraad- en projectenadministratie. Het controlegebied kan dan nagenoeg de hele waardeketen beslaan. Daar haal je het voordeel”, benadrukt hij. Thorwald van de Ven vindt ketenautomatisering geen voorbeeld van het nieuwe werken. Dat is volgens hem mensen afrekenen op resultaat en niet op negen tot vijf. Björn de Beer: “Het nieuwe werken is efficiënter werken en niet het thuis werken. Dat kan er wel een onderdeel van zijn, net zoals ICT een onderdeeltje is van het nieuwe werken. Het is veelomvattend.” Han Sengers trekt de definitie breed: “Het nieuwe werken is het altijd beschikbaar kunnen maken van de middelen als je ze nodig hebt. Dit komt voort uit een aantal maatschappelijke problemen en de wens van de werknemer, bijvoorbeeld ouderschapsverlof of het omzeilen van het fileleed.”

Aan de hand mee
Perfection heeft een hele andere keuze gemaakt. Het nieuwe werken begint namelijk al veel eerder. “Je moet het pand zo inrichten dat mensen eigenlijk niet meer thuis willen werken. De IT-infrastructuur moet aangepast zijn bij de (flex)werkplekken, zelfs buiten”, aldus Stef. Féju is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. “Wie kun je bellen buiten kantooruren; KPN?” vraagt Albert zich af. Infopact is er wel op ingesteld en voor die service betaal je dan wat meer. Thorwald biedt een voor de hand liggende oplossing: inified Communications (UC). Voice over IP, live conference calls, videoconferencing en chat maken communiceren makkelijker, zeker wanneer je kunt zien of iemand bereikbaar/ beschikbaar is. Han vraagt zich of of deze verbetering van bereikbaarheid wel een kostenbesparing oplevert? Emile Peels gelooft in praktische oplossingen, maar is van mening dat UC voor de detaillisten nog ver weg ligt. Stef: “Detaillisten zouden live chat moeten koppelen aan hun webshop. Op stille momenten in de winkel kan de verkoper achter het scherm kruipen en een chat openen met een bezoeker van de webshop.” Als ondernemer word je geholpen door de techniek. De debaters zijn het unaniem eens dat ICT en telecom een strategisch onderdeel moet zijn van de bedrijfsvoering. Maar het is de ondernemer zelf die verantwoordelijk is voor het succes. “Veelal heeft de MKB-er geen ICT strategie, daarom moeten we hem aan de hand meenemen en kant en klare oplossingen bieden. En ja, dat we dan over onze eigen winkel praten, lijkt me niet meer dan logisch”, lacht Björn de Beer tot besluit.

< Alle thema's