REDD Processing: Vrijheid, flexibiliteit en inzicht

De moderne ondernemer wil plaats- en tijds onafhankelijk kunnen werken, volledig inzicht hebben in de activiteiten binnen en buiten het bedrijf en efficiënt gebruik maken van de aanwezige kennis. Maarten Bressers en André Kivits van Redd Processing maken met een state-of-the-art bedrijfsinformatiesysteem deze vrijheid en flexibiliteit ook voor u bereikbaar!


Uitgave: Juli-Aug 2011
Thema’s: Kennis Netwerkbeheer Software

“Wat wij constateren, is dat bedrijven veel slimmer kunnen werken”, zegt Bressers. “Er wordt vaak met verschillende systemen gewerkt, die niet op elkaar zijn afgestemd. Verder zien we dat collega’s onvoldoende op de hoogte zijn van elkaars activiteiten en dat er efficiënter gebruik kan worden gemaakt van elkaars kennis. Ook zien we dat ondernemers en medewerkers gewoon flexibeler willen werken.” Kivits vult aan: “In de huidige kenniseconomie liggen er blijvend kansen voor die bedrijven die tijdig inzien dat een bedrijfsinformatiesysteem kostenbesparend werkt en het rendement sterk verbetert.”

Allsolutions QX2
Redd Processing maakt met het bedrijfsinformatiesysteem AllSolutions QX2 deze
rendementsverbetering voor u bereikbaar. Dit unieke systeem is ontwikkeld volgens het Nieuwe Werken, dus 100% webbased; cloud-computing dus. Voor u en uw medewerkers betekent dit dat zij toegang hebben tot het complete bedrijf vanaf welke locatie dan ook. Dit kan via laptop, iPad of smartphone, in het binnen- en buitenland. De kracht is dat alle bedrijfsgegevens centraal worden opgeslagen en iedereen toegang heeft tot dezelfde informatiebron. Dit geldt voor klantgegevens, contracten, projecten, urenregistratie, email, maar ook voor bijvoorbeeld uw totale financiële administratie. Verder is dit systeem uniek omdat u tevens uw klanten of bijvoorbeeld leveranciers toegang kunt geven, binnen een voor hen afgescheiden informatiegebied. Een leverancier kan dan actief uw voorraad beheren; uw accountant kan direct de boekhouding uitvoeren of controleren. Doordat AllSolutions QX2 modulair is opgebouwd kunnen alle modules (zoals Financiële Administratie, Projecten, CRM, HRM of Logistiek) ook stand-alone per licentie worden afgenomen en zijn deze maandelijks opzegbaar.

De nieuwe kennisorganisatie
Redd Processing is geen traditioneel bedrijf, maar vormt met haar zelfstandige partners een modern kennisnetwerk. Elke partner brengt op basis van eigen kennis en expertise (zoals accountancy, logistiek, projecten, ICT of bijv. ERP) bedrijfs- en procesverbeteringen binnen bereik. De bindende factor van dit netwerk is het AllSolutions QX2, met daarin branchespecifieke kennis. De gebruiks- vriendelijkheid van het systeem staat daarbij voorop. Efficiëntieverbeteringen, zodat er meer tijd vrijkomt voor andere aandachtsgebieden, gekoppeld aan vrijheid en flexibiliteit, maakt de ondernemer klaar voor de toekomst. Volgens Redd Processing begint deze vandaag al. Laat u inspireren en verrassen met een passende demonstratie.

< Alle thema's