Datacenter Brabant: Met het hoofd in de wolken

Ben van de Wijgert (47) en Gertjan Ketelaars (48), salesmanagers van Datacenter Brabant in Waalwijk slagen erin om met begrijpelijke taal en metaforen de termen cloud en co-locatie aan me uit de leggen. Volgens hen ontkomen we niet aan deze nieuwste ontwikkelingen, want dit is een onomkeerbaar punt in de techniek. Hoogste tijd om met het hoofd in de wolken te gaan.


Uitgave: Juli-Aug 2013
Thema’s: Dataopslag Cloud computing

De twee pijlers van Datacenter Brabant zijn Cloud Computing en Co-locatie. Cloud computing is te vergelijken met gehuurde resources en co-locatie staat voor eigen resources ondergebracht op het ‘logeeradres’ te Waalwijk. Deze pijlers, gelardeerd met expertise en vakkennis, bieden onuitputtelijk veel mogelijkheden en combinaties. De IT van een onderneming en het faciliteren daarvan had vroeger drie eigenschappen: het stond in de ruimte van het bedrijf, het was bezit van het bedrijf en het werd beheerd door het bedrijf. Dit is gefaseerd veranderd. Ondernemers besteden steeds meer uit.

Always connected
Ben van de Wijgert legt uit dat veel bedrijven hun IT tegenwoordig in een datacenter plaatsen (co-locatie) omdat dat legio voordelen biedt. Men huurt hiervoor een rack, een cage of een suite in het datacenter, dat is uitgerust met de nieuwste en modernste faciliteiten. Uiteraard kan de klant op elk moment bij zijn of haar spullen. Of zoals Gertjan Ketelaars het uitdrukt: ‘We’re always connected. De IT infrastructuur wordt hier vertroeteld. Het gebouw, met dikke betonnen muren, is een gespecialiseerde bunker.’ Je kunt bij Datacenter Brabant IT resources en capaciteit huren (cloud computing). Bij het contract dat je daarbij afsluit, ben je meteen gegarandeerd van het onderhoud, zoals bijvoorbeeld een dagelijkse back up. ‘Daarbij biedt Datacenter Brabant veel flexibiliteit’, vertelt Gertjan. ‘Klanten kiezen de omvang, duur, techniek of een combinatie van een dienst. IT volgt je organisatie in optimale hoedanigheid. Hetzelfde geldt voor IT-beheer. Je kiest zelf de beste vorm in combinatie met de eigen beheerders of geheel verzorgd door de specialisten van Datacenter Brabant.’ alle touwtjes in eigen hand Cloud vormt een keerpunt binnen de techniek. Binnen de Cloud van Datacenter Brabant kun je gebruik maken van verschillende vormen van service. Gertjan: ‘Eén van de grootste voordelen is dat een bedrijf niet meer hoeft te investeren in nieuwe IT. De hardware raakt ‘versleten’, de server kan nieuwe applicaties niet meer aan. Om alles opnieuw aan te schaffen en te plaatsen is erg kostbaar. Bovendien regel je met één telefoontje aanpassingen in capaciteit.’ Over welke systemen beschikt Datacenter Brabant? Ben: ‘Het maakt niet uit waarmee een klant gewend is te werken, wij kunnen er te allen tijde in mee. ‘De ondernemer blijft zelf alle touwtjes in handen houden. Met als verschil dat zijn data in de meest veilige, ISO-gecertificeerde omgeving ondergebracht is.’

www.datacenterbrabant.nl

< Alle thema's