In Summa Innovation: Wij kunnen voorspellen

‘Een satelliet moet volledig doorberekend zijn voordat hij het luchtruim ingeschoten wordt. Je krijgt maar één kans om zo’n duur stukje technologie te testen. Van de software met dat voorspellende vermogen is er sinds kort een betaalbare versie op de markt.’


Uitgave: Juli-Aug 2017
Thema’s: Software Metaalbranche

Aan het woord zijn Mathijs Pont (25), sales engineer en Anton van Daal (48) CEO van In Summa in Raamsdonksveer. Mathijs: ‘De NASA-professoren MacNeal en Schwendler ontwikkelden MSC software voor toepassingen in de ruimtevaart. Hun bevindingen werden al snel toegepast in de vliegtuig-, auto- en metaalindustrie. De zogenaamde trial & error methode, waarbij je een nieuw product gaat testen en bijschaven, kost veel tijd en materiaal. Wanneer je van tevoren nauwkeurig kunt voorspellen hoe de verschillende elementen van het product zich gaan gedragen onder de specifieke omstandigheden van gebruik, bespaar je kapitalen.’

Enige in de Benelux
Anton: ‘In Summa is het enige bedrijf dat MSC software binnen de Benelux mag verkopen. We werken inmiddels voor grote namen zoals BMW en Toyota. Naast de automotive industrie, heeft het zijn nut bewezen op het gebied van 3D-printen. Maar ook de medische wereld profiteert van deze kennis. Denk aan het maken van protheses van titanium. Vroeger werden de waarden ‘met de hand’ berekend, getest en weer bijgeschaafd. Nu voeren we alles in, zien we hoe het product zich verhoudt tot de prestatie die ervan verwacht wordt en maken aanpassingen tot het volmaakt werkt. Pas dan wordt het geproduceerd.’

Ongewenst vervormen
Werkte In Summa eerst vooral voor multinationals, sinds kort is er iets nieuws op de markt wat interessant is voor ook de wat kleinere metaalbedrijven. ‘De MSC One Starter Edition is een betaalbare variant van de originele software. Metaalbedrijven die al wel iets met CAD doen en die bijvoorbeeld stuiten op ongewenst vervormen bij dieptrekken of lassen, kunnen hier dankbaar gebruik van maken’, vertelt Mathijs. Anton: ‘We kunnen ook reversed engineeren. Stel: een product presteert niet naar behoren en men heeft geen idee over de oorzaak van de fout. Wij rekenen het tot in detail door, testen het met simulatiesoftware en sporen het mankement op.’

Eigen licht
In Summa werkt met hoogopgeleide engineers die de software installeren en trainingen geven over het gebruik ervan. ‘Maar we nemen, als trouble shooters, ook werk uit handen, door zelf de berekeningen uit te voeren. We zijn een klein, toegankelijk bedrijf en werken graag voor andere kleine bedrijven.’

Tekst: Henrike Brouwer
Fotografie: Kees Bennema

< Alle thema's