Jos van den Bersselaar Constructie: Zelf opleiden

Enkele jaren geleden was het al bekend: na de crisis komt het tekort aan vakbekwame mensen heel snel weer terug. En dat probleem is nu in zijn volle omvang zichtbaar in bijna alle technische beroepen. Van den Bersselaar investeert fors in opleidingen om dat tekort voor te blijven.


Uitgave: Juli-Aug 2017
Thema’s: Constructiebedrijven Metaalbewerking Metaalbranche Industrie Opleiding en coaching Opleidingen

Jos van den Bersselaar Constructie uit Udenhout maakt al 60 jaar bijzondere staalconstructies voor de bouwsector. Veelal gaan de producten naar infrastructurele projecten waar opdrachtgevers als ProRail en Rijkswaterstaat de maat slaan. Maar ook levert het bedrijf al vele jaren aan de Efteling, Heineken, Marel Stork en vele andere klinkende namen. Directeur Hans van den Bersselaar vertelt: ‘Steeds vaker willen klanten gebruikmaken van de ervaring die bij onze mensen aanwezig is. Die kennis zetten we graag in door vroeg in het project te adviseren over ontwerp en uitvoering. We mikken daarbij op niet-alledaagse projecten waar enkel nog maar prille schetsen van beschikbaar zijn.’

Intensieve begeleiding
‘Deze keuze zorgt er voor dat we veel ervaring in huis moeten hebben’, vertelt hij. ‘Niet alleen bij onze engineers, maar ook in de fabriek waar het nog maar zelden ‘rechttoe rechtaan’ is.’ Van den Bersselaar is daarom nauw betrokken bij het opleiden van jonge vakmensen. ‘Dat doen wij uitsluitend via twee bedrijfsscholen: in Den Bosch (Techniek Academie Brabant) en Tilburg (Stichting Vakopleiding Metaal Tilburg SVMT). Hier worden leerlingen na het vmbo geschoold in een driejarige opleiding waarbij ze beurtelings zes weken op school zijn en zes weken in het bedrijf werken. Ze zijn vanaf het begin in dienst bij ons en worden intensief begeleid’, aldus Hans.

Aan de slag
‘Het is mooi om te zien hoe snel deze jongens kunnen leren, terwijl ze eigenlijk het liefst aan de slag willen en de school vaarwel willen zeggen. Maar we moeten nu eenmaal de basis-vaktechnieken bijbrengen. En daarna moeten ze nog jarenlang ons vak in de breedte leren door in teamverband met volwassen vakmensen mee te werken. Door blijvend te investeren in kennisopbouw en jonge mensen hebben wij een kweekvijver van jong talent kunnen maken waaruit hopelijk straks nieuw middenkaderpersoneel ontstaat. Het is voor ons de enige manier om dat wat we onze klanten beloven, ook te kunnen blijven waarmaken.’

< Alle thema's