FBL Housing Solutions Group: Vier man in een caravan kan echt niet

‘Het draait in deze branche te veel om geld’, stelt bouwkundige Luc van Boxtel van FBL Housing Solutions. ‘Voor ons staat het maatschappelijk belang voorop. De eindgebruiker, dus de bewoner, moet gelukkig zijn.’ FBL Housing Solutions transformeert bedrijfspanden, maar ook voormalige instellingen, scholen, kloosters en bijvoorbeeld gemeentehuizen tot woningen.


Uitgave: Juli-Aug 2018
Thema’s: Huisvesting Bedrijfshuisvesting Bedrijvenpark

‘Vooral in dorpen rondom steden komen veel panden vrij die we een tweede leven kunnen geven. Hiermee spelen we in op de vraag naar verschillende woonbehoeften.’ Veelal uit een ander toekomstbeeld vertrekken steeds meer jongeren uit dorpen naar de steden en juist onder de groeiende groep internationale medewerkers van grote bedrijven uit de steden is er een grote vraag naar woningen die voor een deel ingevuld kunnen worden in de ‘groene omgevingen’, de dorpen net buiten de stad.’

Short stay
FBL speelt hier op een vernieuwende manier op in. ‘We realiseren short stay-woonruimten, studio’s, appartementen, maar ook grotere complexen voor bijvoorbeeld universiteiten en bedrijven. Wanneer we een pand op het oog hebben, voeren we met kennispartners een haalbaarheidsstudie uit, ontwerpen de woonruimten, zoeken investeerders en voeren de transformatie uit. Vervolgens kunnen we ook optreden als verhuurder of het property management voor onze rekening nemen.’

Drive
De andere eigenaren van FBL Housing Solutions zijn Rick Ligtvoet (gecertificeerd makelaar) en Walter Franz (conceptontwikkelaar, eigenaar Greenzones of Holland). De drie vullen elkaar qua netwerk en specialisme goed aan. Daarnaast hebben ze een gemeenschappelijke drive. ‘Natuurlijk zit er een verdienmodel achter ons bedrijf. Maar onze drive zit ook in de maatschappelijke opdracht die we onszelf geven: woningen van goede kwaliteit realiseren.’ FBL is ook gevestigd in het International Center Tilburg. ‘De helft van de vragen die we in het IC Tilburg krijgen, gaat over woonruimten’, geeft Walter aan. Een belangrijke groep eindgebruikers is dan ook de internationale doelgroep.

Goede gastheer
Luc gaat verder: ‘FBL wil een goede gastheer zijn en dus goede woonruimte aanbieden.’ Ze merken dat veel gemeenten met de huisvesting van arbeidsmigranten in hun maag zitten. ‘Vier man in een stacaravan stoppen, kan echt niet.’ Bij FBL verdiepen ze zich grondig in hoe mensen willen wonen. ‘Onder arbeidsmigranten, kenniswerkers bij grote bedrijven en starters is er op dit moment een grote vraag naar gemeubileerde woningen.’ Omdat die behoeften kunnen veranderen, bedenken ze flexibele concepten die passen bij de huidige en toekomstige woonbehoeften.

Tekst: Sara Terburg
Fotografie: Raldo Neven

< Alle thema's