KwikGielen: Wacht niet tot de storm voorbij is

‘Deze crisis raakt de economie veel dieper dan in eerste instantie werd gedacht. Als uitgestelde betalingen na de zomer moeten worden afgelost en de overheidssteun afneemt, dan voorzie ik dat een groot aantal onder- nemingen in de problemen komt. Mijn advies aan bedrijven met onvoldoende middelen, maar wel genoeg potentie: durf samen te werken en kies voor een sterke financiële en strategische partner, die naast geld ook kennis inbrengt. De continuïteit van je bedrijf staat voorop.’


Uitgave: Juli-Aug 2020
Thema’s: Financiële crisis Financiële risico's Financiering Financieel management Financieel advies

Rob Altenburg gaat een drukke periode tegemoet. Samen met Derk-Jan Kwik is hij eigenaar van KwikGielen Coporate Finance, een bedrijf dat zich richt op herstructurering van ondernemingen, complexe financieringstrajecten, bedrijfsovernames en waarderingsvraagstukken voor het mkb. ‘Na de zomer is de beer los. Belastingdienst en banken hebben tijdelijk uitstel van betaling gegeven. In het derde kwartaal zal er echter moeten worden afgelost. Daardoor zullen de liquiditeiten verder onder druk komen te staan. Rentabiliteit zal sterk teruglopen vanwege corona; orders bleven uit, de productie moest op een lager pitje vanwege de anderhalve meter maatregel en er waren de nodige import- en exportproblemen.’ Volgens Rob zijn veel ondernemers nu harder geraakt dan bij de vorige crisis. ‘Men is compleet overvallen. Hierdoor staat iedereen in de wachtstand. Grote bedrijven blazen projecten af of zetten deze in de koelkast; daar is veelal het mkb de dupe van.’

Emotionele lading
Volgens Rob betekent deze crisis echter niet dat je bij de pakken neer moet gaan zitten. ‘Wacht niet tot de storm voorbij is en maak een actieplan. Snijd allereerst in je kosten en optimaliseer je liquiditeit. Vervolgens ga je terug naar de basiskernwaarden. Oftewel: richt je op je corebusiness en leg de focus op waar je als onderneming goed in bent.’ In al deze stappen biedt Rob, die zich al ruim 25 jaar met name richt op corporate recovery, begeleiding: van het regelen van aanvullende financiering tot saneringsplan. ‘Wij bekijken de situatie zonder emotionele lading. Het snijden in de kosten is vaak pijnlijk voor ondernemers; soms moet er afscheid worden genomen van personeel dat al 25 jaar werkzaam is binnen het bedrijf. Toch kan dat vanuit de ratio de juiste beslissing zijn om zo de onderneming gezond te houden.’

Onafhankelijkheidspositie
Daarnaast helpt Rob ondernemers met het opstellen en uitvoeren van een nieuw masterplan. ‘Zorg zelf voor het licht aan het eind van de tunnel. Maak een goed onderbouwd plan, dat je kunt voorleggen aan je stakeholders, de bank, leveranciers, klanten, personeel en Belastingdienst. Speel open kaart en houd rekening met toekomstige tegenslagen.’ Hoewel je op een crisis als de huidige je als bedrijf moeilijk kunt voorbereiden, geeft Rob tot slot een aantal tips: ‘Optimaliseer altijd je kasstromen en zorg voor voldoende liquiditeit en eigen vermogen. Wees niet afhankelijk van een of twee grote klanten; dat maakt je kwetsbaar. En zoek ook leveranciers dicht bij huis. Wellicht ben je dan wat duurder uit, maar zo weet je jouw onafhankelijkheidspositie te versterken

< Alle thema's