Reframe: Bedrijven in beweging brengen

'Mensen zijn als ruwe diamanten. je moet soms wat poetsen en polijsten. Maar dan ontdek je hun echte talenten en kwaliteiten, waardoor ze gaan stralen. Organisaties die zich hiervoor inzetten, krijgen ongekend gemotiveerde medewerkers.'


Uitgave: Mei-Juni 2010
Thema’s: Personeel & Organisatie Training

Ferry van Mourik vertelt deze anekdote niet toevallig. Het is het vertrekpunt, waarop de gehele filosofie van Reframe is gebouwd. Samen met Angelie de Ruijter voert hij de directie over dit advies- en trainings-bureau, dat al veertien jaar specialist is in het verzorgen van maatwerktrajecten op het gebied van communicatie, samenwerken en persoonlijk functioneren. Met zes medewerkers en een grote club professionele freelancers brengt Reframe bedrijven en mensen in beweging.

Kwaliteit
De klantenkring van Reframe is uitgebreid en trouw. Van Mourik wijt dit aan uiteenlopende factoren. 'We zijn in het bezit van een CEDEO-erkenning. Dit is binnen onze branche het hoogste kwaliteitslabel. De toekenning van dit certificaat is ondermeer afhankelijk van een klanttevredenheidsonderzoek. Het gemiddelde opleidingsinstituut scoort hierop 85%. Reframe kwam uit de bus met 97,5%. Daarnaast heeft het IVA (gelieerd aan de Universiteit van Tilburg) onlangs onderzoek gedaan naar het effect van een van onze trainingen. Dit wees uit dat het rendement van onze trainingen zowel op korte als op lange termijn heel hoog ligt.'

Betrokkenheid
Het geheim van deze uitzonderlijke resultaten schuilt ondermeer in de voorbereiding van de trainingen. 'Ruim voor de training gaan we met alle deelnemers in gesprek. We lopen ook graag mee op de werkvloer. Zo komen we aan de weet hoe het werk is georganiseerd, waar de ambities liggen, hoe de cultuur is en waar de knelpunten ontstaan. Vaak vullen we deze informatie nog aan met behulp van een digitaal intakeformulier. Hiermee is de basis voor het trainingsprogramma gelegd. We kunnen de deelnemers nu handvatten aanreiken die hen op het lijf geschreven zijn. Praktijkgericht en direct toepasbaar. De training zelf vormt het hoogtepunt. Maar ook nog lang na de training blijven we betrokken en aanspreekbaar.'

Blijvend resultaat
Reframe kijkt naar de ambities van de ondernemer, maar evenzeer naar die van de medewerkers. 'De wens om te ontwikkelen moet aanwezig zijn. Laat deze te wensen over, dan gaan we daar eerst aan werken. Alleen dan is een blijvend resultaat mogelijk. Op deze manier hebben we binnen een transportbedrijf de interne communicatie geoptimaliseerd. Bij een bedrijf in openhaarden hebben we de medewerkers geleerd hoe zij beter kunnen plannen en samenwerken. Binnen zorgorganisaties ondersteunen we medewerkers bij het omgaan met agressie, spanning en werkdruk. Managers leren we hoe zij in spanningsvolle situaties kalm, zelfverzekerd, doelmatig en planmatig kunnen aansturen. Kortom, onze opleidingen zijn binnen elk bedrijf inzetbaar en bieden altijd een blijvend resultaat.'

< Alle thema's