Diamant-groep Talent&Werk: Met het hart op de juiste plek

Diamant-groep; sterk in het zoeken van samenwerkingsverbanden met ndernemers. Talent&Werk biedt bedrijven detacheringen en begeleid werken. 'Een win-win situatie in tijd van recessie. Begeleiding en subsidie zijn perfect geregeld.'


Uitgave: Maart-April 2009
Thema’s: Personeel & Organisatie Organisatie advies

Verrast door de diverse bedrijfsonderdelen van de Diamant-groep op het terrein aan de Floresstraat en vooral de vacaturewand met volwaardige functies op ieder niveau, ontmoet ik Etienne de Jong (40), manager Talent&Werk en opvolger van Toine Witters. Tijdens het interview wordt de drijfveer van De Jong al snel duidelijk. Etienne de Jong wil werken voor mensen die het op eigen benen niet redden. 'Ik geloof dat arbeid in een mensenleven van belang is voor het zelfvertrouwen. Iedereen moet daarvoor in aanmerking kunnen komen, niemand mag aan de zijlijn staan. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen iets kan betekenen voor een bedrijf en economische meerwaarde kan bieden. Deze missie wil ik uitvoeren in een organisatie die het maatschappelijk belang dient. De Diamantgroep is sterk in het zoeken van samenwerkingsverbanden met ondernemers.'

Zorgvuldige match
Met deze visie is Etienne de Jong op 1 december 2008 gestart als manager Talent&Werk, 1 van de 5 bedrijfsonderdelen van de Diamant-groep. Talent&Werk biedt detacheringen en begeleid werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Onze uitdaging is de mogelijkheden te benutten van mensen met een beperking. Mensen die zich via het CWI bij ons melden, zijn gemotiveerd. Zij hebben de keuze gemaakt om niet met een uitkering thuis te zitten maar willen onderdeel uitmaken van de maatschappij. Talent&Werk maakt de zorgvuldige match.'

Flexibel contract
De constructie met Talent&Werk biedt ondernemers een flexibel contract, loonkostensubsidie, werkplekaanpassing en jobcoaches die de werkgever, werknemer en collega’s begeleiden. Via detachering kunnen werknemers voor langere duur bij externe werkgevers aan het werk. De directe leiding ligt dan bij de werkgever, de inlener. Bij begeleid werken neemt de werkgever de persoon zelf in dienst. Dat levert kostenbesparing op. Geen soft verhaal maar zakelijk beleid met het hart op de juiste plek', besluit De Jong. Ondernemers kunnen altijd contact opnemen voor een oriënterend gesprek met een medewerker van Talent&Werk, om te zien wat de meerwaarde kan zijn binnen uw bedrijf.

< Alle thema's