Brabantse Ontwikkelings Maatschappij: Subsidie om innovatie te toetsen

Ondernemers in Brabantse topsectoren kunnen de komende twee jaar subsidie krijgen voor het laten toetsen van innovaties op technische en commerciële haalbaarheid. Het gaat om de nieuwe Subsidieregeling Haalbaarheidsstudies Noord-Brabant (HBSNB).


Uitgave: Maart-April 2015
Thema’s: Ondernemen Techniek Technologie Innovatie

Op 24 februari reikte gedeputeerde Bert Pauli (Economische Zaken en Bestuur) de eerste subsidievoucher uit aan Hendrik Jan Molenaar, directeur WDH Hydraulics te Eersel. WDH produceert hydraulische cilinders in de bagger- en offshore industrie en verkent de mogelijkheden van duurzame, energiebesparende composiet cilinders.

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Doelgroep zijn Brabantse kleine en middelgrote ondernemingen op het gebied van (Agro) Food, High Tech Systems & Materials inclusief Automotive en Solar, Biobased Economy, Life Sciences en Medische Technologie, Maintenance en Logistiek. Pauli benadrukt het belang van de nieuwe regeling. ‘Innovatieve MKBbedrijven versterken de Brabantse economie en pakken maatschappelijke uitdagingen aan. Goede toegang tot kapitaal is essentieel; juist in een vroegtijdig stadium van het innovatietraject. Zo is het mogelijk om kansen en risico’s in kaart te brengen en een succesvolle koers te bepalen.’

Subsidieaanvragen zijn gedurende twee jaar in te dienen bij de BOM, vóór de start van een innovatieproject. De BOM behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

< Alle thema's