Column Ard Smulders: Iedereen manager


Uitgave: Maart-April 2015
Thema’s: Kantoorartikelen Het Nieuwe Werken Personeel & Organisatie ICT

Beweging kun je HAVL Kantoor en ICT niet ontzeggen. Veel geïnvesteerd in ideeën, verbouwen, doelen en mensen, passend bij deze tijd. Met regelmaat krijg ik klanten in mijn bedrijf die zien hoe visie op werken en ICT & projectinrichting bij ons hand in hand gaan. Verwondering alom wanneer ze ons nog niet kennen. Dat een werkomgeving er zo aantrekkelijk uit kan zien als bij ons getoond, is voor velen een eyeopener. Regelmatig ontvangen we schouderklopjes met betrekking tot de gewaagde visie waarbij mijn medewerkers steeds gemakkelijker een zelfsturende rol spelen in de organisatie.

Voor mij een logische stap enkele jaren geleden om anders te gaan werken en ‘Het Nieuwe Werken’ door te voeren. Minder ruimte per persoon en niet meer voor iedereen een bureau zijn niet de echte uitgangspunten. Om het beste uit mijn bedrijf te halen en dus het beste uit mijn mensen, kregen ze meer verantwoordelijkheid en vrijheid.

Bijzonder om te horen dat mensen die ik zie en spreek de visie prachtig vinden, maar dit bij hen niet zo werkt: ‘Daar zijn mijn mensen nog niet aan toe.’ Wanneer dan wel? Wat doe je er aan om wel zover te komen? Hebben directeuren en managers er zelf moeite mee? Misschien houden zij zich graag aan hun bestaande taken en verantwoordelijkheden; wellicht worden ze immers zelf overbodig?

Bij ons is het managementteam komen te vervallen en zijn er geen teamleiders meer. Ontmanagen, wij zien dat het werkt. Verantwoordelijkheden liggen bij het gehele team, terwijl er uiteraard wel degelijk te halen targets zijn. Ik zal niet zeggen dat het altijd gemakkelijk is; het is niet de weg van de minste weerstand. Verantwoordelijkheden liggen lager in de organisatie en bij het initiëren van ideeën komen de natuurlijke leiders bovendrijven. Een mooi proces ontstaat, maar bedenk wel dat ook zij recht hebben op coaching om te komen tot optimale zelfsturing. 

Bent u al helemaal wakker en pleit ook u van harte voor het ontmanagen of heeft u een ander idee? Mocht u mij hierover willen mailen of bellen, dan bel of mail ik u erover terug! Wie durft? A.Smulders@havl.nl of 06-53974690

< Alle thema's