ABC Olie: Nu is het echt mijn bedrijf

Vijftien jaar geleden volgde Geert-Jan van Ierland zijn vader op. Hij werd daarmee de vierde generatie Van Ierlands aan het hoofd van de onderneming die bijna 100 jaar bestaat. ABC Olie is in Midden-Brabant voornamelijk bekend als eigenaar van vijf tankstations, maar is vooral dealer van Shell brandstoffen en smeermiddelen, adviseur voor de grote industrie en voorvechter van duurzaamheid in producten en handel. ‘Ik ben ervan overtuigd dat je straks zonder een bepaalde mate van duurzaamheid geen rol van betekenis meer kunt spelen’, stelt de ondernemer.


Uitgave: Maart-April 2016
Thema’s: Duurzaamheid Duurzaam ondernemen Transport & Logistiek Logistiek Industrie

‘Zowel intern als extern dragen we MVO en duurzaamheid uit.’ Dat lijkt lastig in een branche waar de verhalen over vervuiling aan lijken te kleven. Arjan Leijtens, hoofd operationele zaken en marketing: ‘De organisatie van de MVO Prestatieladder vroeg zich ook af of een gevaarlijke stoffenbedrijf wel een MVO-certifi caat kon behalen.’ Het antwoord was positief en sinds 2014 is ABC Olie gecertifi ceerd volgens trede drie van de MVO Prestatieladder. ‘Erkenning voor de manier waarop wij zo duurzaam mogelijk proberen te werken’, zegt Geert-Jan.

Maak keuzes
Toen hij zijn vader opvolgde, draaide het bedrijf voornamelijk op de regionale brandstoffenverkoop. ‘In deze volumemarkt ben ik op zoek gegaan naar gedifferentieerde producten en toegevoegde waarde.’ Sindsdien richt hij zich op service, advies en op het bijstaan van bedrijven in het reduceren van emissies en kosten. ‘We moeten ons durven onderscheiden in kennis en innovatie. Ik adviseer andere ondernemers, ook in andere branches, altijd om keuzes te maken. Iedere klant gaat er immers vanuit dat je op tijd levert, goede producten hebt en de facturen kloppen. Met alleen deze basis onderscheid je je niet.’

Betere conditie
Ondertussen gaan de ontwikkelingen op het gebied van alternatieve brandstoffen langzaam door. ‘Net zoals onze eigen dieselvoertuigen, rijden de bussen in de Beekse Bergen op Gas To Liquid’, vertelt Geert-Jan. Er komen geen zwarte walmen meer uit de uitlaten en de giraffen zijn blij. Aan de pomp kost GTL fuel meer dan een liter traditionele diesel. Dat maakt de drempel voor consumenten hoog. Arjan: ‘Het zijn vooral bedrijven die GTL fuel afnemen. Voor hen is het duurzaamheidsaspect en omlaag brengen van emissies van doorslaggevend belang. Bovendien houdt GTL fuel de motor in betere conditie.

Dat voelt fantastisch
Onder leiding van Geert-Jan ontwikkelde het bedrijf zich de afgelopen vijftien jaar van regionaal opererende oliehandel met tankstations tot landelijk opererende onderneming met als specialisatie (energiebesparende) brandstoffen, smeermiddelen, onderhoud en service. ‘Dankzij deze focus is het nu echt mijn bedrijf en dat voelt fantastisch. We hebben bewust gekozen voor een aantal marktsegmenten waarin we het verschil kunnen maken.’ Zoals de industrie. Arjan: ‘Een machine van twee miljoen euro presteert optimaal met het juiste smeermiddel, met het verkeerde kun je veel schade toebrengen.’ Geert-Jan ervaart dat zakendoen in de regio wezenlijk verschilt van landelijk opereren. ‘In de regio is de persoon, de ondernemer belangrijk. Ondernemers doen hier zaken met ondernemers en daarbij draait het echt om de relatie. Bij grote partijen zoals Shell, zitten wij aan tafel met inkopers. Zij hechten waarde aan operational excellence, korte levertijden en gedekte productaansprakelijkheid.’

Groei in kwaliteit
De samenwerking met Shell bracht ABC Olie veel. ‘Shell besloot in 2008 om het aantal leveranciers drastisch in te krimpen. Het bedrijf daagde ons uit om te laten zien of we een partner voor de toekomst konden zijn. In 2010 kregen we de offi ciële status ‘Shell distributeur’.’ Kort daarna nam ABC Olie Shells smeermiddelendivisie over die levert aan de binnenvaart en visserij. Geert-Jan: ‘Deze stap maakte ons een landelijke speler, gaf ons de kans onze organisatie verder te ontwikkelen en om te investeren in onze medewerkers. Groei in kwaliteit en professionaliteit is voor ons een belangrijk doel, misschien wel meer dan groei in volume.’

Verjaardagsfeestje
De prijs van benzine en diesel is altijd een veelbesproken onderwerp. De invloed op het resultaat is volgens Geert-Jan echter gering als de olieprijs daalt. Hij legt uit: ‘De prijs aan de pomp daalt een stuk minder hard dan de olieprijs. Dat komt doordat driekwart van de benzineprijs uit accijns en belastingen bestaat.’ Arjan: ‘Toch is het op elk verjaardagsfeestje onderwerp van gesprek, vooral als de prijzen hoog zijn. Veel mensen rijden naar België om te tanken. Terwijl ze de paar euro die ze daarmee besparen, zo weer uitgeven in de supermarkt. Niet echt duurzaam.’ Als het aan deze heren ligt, stappen we massaal over op duurzamere brandstoffen zoals GTL fuel, maar helaas wordt er daarvoor nog niet voldoende geproduceerd.

Fan-schare
Geert-Jan investeert al enkele jaren veel in marketing, ook via social media. ABC Olie is actief op LinkedIn, Twitter en Facebook en pakt dat professioneel aan door regelmatig relevante berichten te plaatsen. Arjan: ‘Onze tankstations zijn onbemand, dus zochten we naar een manier om een relatie op te bouwen met onze klanten. We hebben Facebook ingezet om een fan-schare op te bouwen in Tilburg en omgeving.’ Na acties, bijvoorbeeld met korting aan de pomp, liep het aantal volgers van 200 op naar ruim 650. En daar zijn ze trots op. ‘Met dat soort acties bieden we waarde aan onze volgers en daarom blijven ze ons volgen.’

Tekst: Sara Terburg
Fotografie: Raldo Neven 

< Alle thema's