Column Joost van den Akker: De auto als MVO


Uitgave: Maart-April 2017
Thema’s: Autoverhuur Lease MVO

Dat bijtelling de voorbije jaren vaak het belangrijkste criterium was bij het kiezen van een zakelijke auto, zal niemand ontkennen. Maar lage bijtelling bleek meer dan eens een wolf in schaapskleren te zijn. Het bijtellingsvoordeel voor de werknemer ging immers vaak indirect gepaard met extra brandstofkosten voor de werkgever. Betekent de keuze voor een volledig elektrische auto dat de weegschaal opnieuw doorslaat richting werknemer?

Meer met het hart
Nu de hybride auto’s en conventionele verbrandingsmotoren vanuit bijtellingsperspectief even zwaar worden belast, zien we dat zakelijke rijders weer meer met het hart en minder met het hoofd gaan kiezen. De vraag is of dit met de komst van de volledig elektrische auto standhoudt? Want dat de zakelijke rijder wil vasthouden aan de verkregen ‘loonsverhoging’ die samenging met een lage bijtelling, is begrijpelijk. De volledig elektrische auto’s kunnen uitkomst bieden. Enerzijds neemt het aanbod zienderogen toe. In 2017 zijn er diverse volledig elektrische auto’s beschikbaar voor minder dan 37.500 euro in combinatie met een actieradius van minstens 350 km. En dat aanbod zal in 2018 alleen maar uitbreiden (onder meer met een Tesla Model 3).

MVO
Daarnaast geeft de keuze voor volledig elektrisch rijden bedrijven de kans zich te profileren op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Waar ondernemers zich eerder afvroegen ‘kunnen we het ons veroorloven in MVO te investeren?’, geldt immers vandaag vooral de vraag ‘kunnen we het ons veroorloven niet in MVO te investeren?’. Met de kanttekening dat veel MVOprojecten helaas de implementatiefase niet halen omdat de kosten-batenanalyse een weinig positief resultaat toont. Maar met het groeiende aanbod elektrische auto’s, de aanzienlijk lagere investeringen die ermee gemoeid zijn én de grotere actieradius, lijkt er zowaar een win-win-winsituatie te ontstaan:

People: Bijtellingsvoordeel bestuurder 
Planet: MVO 
Profit: Kostenbesparing op mobiliteit 

Bijkomend voordeel van al deze ontwikkelingen is dat de aangenomen motie Vos - die stelt dat vanaf 2025 alle verkochte auto’s volledig elektrisch dienen te zijn - een reëlere doelstelling wordt.

En het grotere productaanbod zorgt er ook voor dat zakelijke rijders met het hoofd én met het hart kunnen gaan kiezen!

< Alle thema's