Brave: Brandgevaar groot onderschat risico

Een brand? Dat gaat mijn bedrijf vast niet overkomen. Dat is het grote misverstand dat Patrick van de Griendt (35) en Arco Sprengers (42), directeuren van Brave, uit de wereld proberen te helpen.


Uitgave: Mei-Juni 2011
Thema’s: Veiligheid Gebouwen

“Ondernemers onderschatten welke risico’s zij lopen. Kortsluiting, een weggegooide sigaret, een nasmeulende kaars: dit alles kan verstrekkende gevolgen hebben. De schade aan het eigen pand, maar ook aan omliggende gebouwen, kan behoorlijk oplopen. Dit is echter voor het grootste deel te voorkomen met goede preventiemaatregelen zoals ons nieuwe mobiele draadloos
brandmeldsysteem”, aldus Van de Griendt. Brave houdt zich al ruim tien jaar
bezig met veiligheid. Opdrachtgevers zijn onder meer ziekenhuizen, gemeenten, industrie, aannemers en winkelcentra. “De klanten ontzorgen, dat is onze belangrijkste taak. Wij kunnen ze een totaalpakket van producten en diensten leveren. Of het nu gaat om een wegafzetting of het toezicht houden op een bouwplaats”, zegt Sprengers. Van de Griendt vult aan: “Voor onze klanten is het grote voordeel dat zij met Brave één centraal aanspreekpunt hebben, dat alles voor hen regelt. Hierdoor kunnen wij snel en flexibel te werk gaan. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week inzetbaar.”

Gevolgschade
Patrick en Arco hebben hun expertise opgedaan bij de brandweer en defensie.
Uit ervaring weten zij dat bedrijven vaak risico’s onderschatten. Patrick: “Als een
brandmeldsysteem bijvoorbeeld vanwege een verbouwing staat uitgeschakeld, dan
worden er vaak geen passende maatregelen getroffen. Heel onverstandig, want juist dan zijn de risico’s het grootst en zijn bedrijven niet verzekerd. De gevolgschade kan enorm zijn, bijvoorbeeld door stilstand van productie en personeel wat thuis komt te zitten. Pas achteraf beseffen mensen hoeveel ellende ze met een kleine investering hadden kunnen voorkomen.” Het mobiele
brandmeldsysteem biedt uitkomst voor bedrijven die tijdelijk niet zijn aangesloten
bij een brandbeveiligingssysteem. “Ons systeem is eenvoudig te installeren zonder te boren of schade te veroorzaken. Het is daarnaast kostenbesparend omdat het eigen risico omlaag gaat bij de verzekering. Ook hoeven er geen brandwachten te worden ingehuurd. In een aparte unit kan ons personeel buiten het pand van de opdrachtgever toezicht houden. Zo blijft de privacy voor onze klanten gewaarborgd. Ook is het mogelijk om het brandmeldsysteem aan te
sluiten op het eigen netwerk of uit te breiden naar een totaal beveiligingssysteem met camera’s en inbraaksensoren”, vertelt Arco.

Groeiende vraag
Volgens de directeuren neemt de vraag naar veiligheidsmaatregelen toe. “Veiligheid is en blijft een hot item”, vertelt Van de Griendt. “Denk daarbij aan het stijgende aantal koperdiefstallen en bedrijfsspionage.” Sprengers voegt daar ten slotte aan toe: “Vanwege de bezuinigingen bij defensie, politie en brandweer verwacht ik dat particuliere bedrijven een steeds grotere rol op het gebied van veiligheid gaan spelen.”

< Alle thema's