Bureau Mentor: Voor een gezond beleid

Vaak heeft ziekteverzuim geen medische oorzaak, terwijl het hier wel altijd aan wordt toegeschreven. preventie is dan ook beter dan genezen. als het ziekteverzuim in een organisatie wordt gereduceerd, bespaart men jaarlijks duizenden euro’s. Karin Galle en Mirjam Mensinga van bureau mentor begeleiden werkgevers èn werknemers in het (preventieve) ziekteverzuimbeleid.


Uitgave: Mei-Juni 2011
Thema’s: Arbo Personeel & Organisatie

Na werkzaam te zijn geweest bij een grote arbodienst, die ze omschrijft als een log
apparaat, wist Mirjam Mensinga, adviseur arbeid en gezondheid, exact hoe het niet moest. In 2005 was ze nauw betrokken bij het opstarten van Bureau Mentor. “Wij verzorgen verzuimbegeleiding en re-integratie van medewerkers van midden- en kleinbedrijven. Daarnaast leiden wij leidinggevenden op, zodat zij de activiteiten binnen het primaire proces voortaan zelfstandig kunnen uitvoeren. Wij zien echter een verschuiving van begeleiding bij ziekte naar het voorkomen ervan door preventief beleid. Wanneer werkgevers hierin bij hun medewerkers met behulp van Bureau Mentor willen investeren dan zullen zij dit dubbel en dwars terug verdienen.”

Communicatie
Het voorkomen van ziekte en het verbeteren van arbeidsomstandigheden zijn speerpunten bij steeds meer bedrijven. Karin Galle, accountmanager: “Een gezond bedrijf is gestoeld op een goede communicatie en dat lijkt kinderlijk eenvoudig. Maar als communicatie niet eenduidig interpreteerbaar is, worden signalen gemist en vallen werknemers uit door bijvoorbeeld een te hoge werkdruk. Daarbij is face to face communicatie met de moderne werknemer (opgegroeid in het computertijdperk) nog een hele uitdaging.” De concurrentie is moordend, maar de kleinschaligheid onderscheidt hen in de markt. “Hierdoor kunnen we heel persoonlijk werken. De klant heeft één contactpersoon die zich goed kan inleven in de afzonderlijke situatie, waardoor er sneller een vertrouwensband ontstaat. Van
onmiskenbaar groot belang om snel resultaat te boeken.”

Gelijkwaardig
“Reorganisatie, werkdruk of moeilijkheden in de privésfeer zijn factoren die werknemers aan het wankelen kunnen brengen. Met onze inspanningen willen we de medewerker zo gezond mogelijk houden of weer krijgen. Zo nodig verrichten we werkplekonderzoeken en risico-inventarisaties bij bedrijven. We gaan in gelijkwaardig gesprek met zowel de werkgever als de werknemer en bieden als objectieve derde inzichten en praktische adviezen om adequaat te reageren. Wij controleren niet maar zijn oprecht geïnteresseerd in beide partijen. Iedereen is gebaat bij die aandacht,” benadrukt Mirjam. “Wij zijn pas tevreden als het woord
‘arbo’ haar negatieve klank verliest.”

< Alle thema's