Claassen Logistic Services en Solutions: Een flinke sprong

Het is een van de oudste transportbedrijven van ons land, uitgerust met een hypermodern dienstverleningspakket. Al 162 jaar verzorgt Claassen Logistic services and solutions uit Tilburg vervoer van goederen over de weg en inmiddels ook over zee en via de lucht. Algemeen directeur Florent Claassen heeft het familiebedrijf de afgelopen jaren een flinke sprong zien maken. “Wij zijn een mkb-bedrijf waar een klant met al zijn logistieke vragen terecht kan.”


Uitgave: Mei-Juni 2012
Thema’s: Transport Logistiek

Dichtbij de klant
“In de laatste tien jaar zijn we behoorlijk gegroeid. Onze dienstverlening is uitgebreid met zee- en luchtvrachtexpeditie, warehousing en logistiek voor webshops. De nieuwe naam en gemoderniseerde huisstijl geven uiting aan een internationale uitstraling. Onze klanten zijn vooral mkb-bedrijven en komen overal vandaan, maar met name uit en rond de regio Midden- en Noordoost-Brabant zelf. Juist voor hen kunnen we zeer kosteneffi ciënt werken, omdat we letterlijk dichtbij zijn.” Claassen neemt de volledige logistieke behandeling van goederen op zich. “Daarbij richten wij ons vooral op distributie binnen de Benelux: die regio bedienen wij in zijn geheel met onze eigen organisatie, verzorgd vanuit onze vestigingen in Tilburg en Meppel. Kwaliteitsbewaking, warehousing, alles is gericht op het optimaliseren van goederenvervoer. Belangrijk daarbij is dat we minimale overslag hebben. In andere netwerken zie je vaak dat er meerdere overslagpunten kunnen zijn. Dat kan fouten in de hand werken. Overslag moet je minimaliseren. Wij halen bij een klant iets op, daarna wordt het één keer overgeslagen en dan gaat het rechtstreeks naar de geadresseerde.”

Bij de zending blijven
“Bijkomend voordeel is dat je totale grip hebt op je zending. De terugkoppeling van bijvoorbeeld eventuele veranderingen is vele malen sneller en directer op deze manier. Het zijn onze eigen chauffeurs die bij de klant op de stoep staan. Wij blijven bij de zending van de klant, vanaf het moment van ophalen tot het moment van afleveren. Daarbij houden wij de klant van elke beweging op de hoogte middels ons systeem van tracking and tracing. Zo weet hij precies welke auto, op welk moment, waar zijn vracht vervoert.” Florent Claassen is algemeen directeur van de vijfde generatie van het transportbedrijf, dat uit 160 mensen bestaat. “Naast hofl everancier en leerbedrijf zijn we vooral een familiebedrijf. Weliswaar zijn we met name de laatste jaren aardig gegroeid, maar de cultuur van het familiebedrijf is goed bewaard gebleven. We hebben ook altijd ons best gedaan om die cultuur te bewaken. Claassen is een platte organisatie, waar de lijnen met iedereen zo kort en hartelijk mogelijk zijn.”

< Alle thema's