De Beer 60 jaar: dat schept een band

De Beer Accountants & Belastingadviseurs bestaat 60 jaar. Het kantoor dankt zijn succes vooral aan de persoonlijke betrokkenheid bij zijn cliënten en de verankering in het Middenbrabantse. Vandaar het motto van het jubileumjaar: ‘De Beer 60 jaar: dat schept een band’.


Uitgave: Mei-Juni 2012
Thema’s: Accountancy Belastingadvies

Hier wordt onmiskenbaar in vertrouwensrelaties met klanten geïnvesteerd. “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”, citeert Krit de Beer (58) - wiens ouders zestig jaar geleden het kantoor hebben opgericht - het spreekwoord. “In die zestig jaar hebben wij een goede naam opgebouwd. Niet alleen bij ondernemers maar ook bij banken, notarissen, advocaten en andere dienstverleners. Elk kantoor kan een jaarrekening maken, je moet je dus onderscheiden door meerwaarde te bieden. Dit kunnen wij dankzij onze omvang waarbinnen de kwaliteit en professionaliteit zijn gewaarborgd en naast generalisten ook specialisten hun plaats hebben. Verder hebben we als een van de weinige Middenbrabantse kantoren een Horizontaal-Toezichtconvenant met de Belastingdienst gesloten, waarbij gelijkwaardigheid en vertrouwen centraal staan bij de onderlinge relatie. Onze cliënten zijn vrij om zich daar wel of niet bij aan te sluiten, al naar gelang hun eigen voorkeur. Wij zijn blij dat wij onze cliënten deze keuze kunnen bieden.”

Betrokken
Ondanks deze omvang krijgt de zeskoppige directie - die bestaat uit Krit de Beer, Wil Vennix, Jan van der Laak, Jan- Pieter Gommers, Hans Belterman en Olaf Huls - het voor elkaar om de menselijke maat te behouden. “Niemand is bij ons een nummer”, weet Wil Vennix (45). “Onze medewerkers niet, onze klanten niet. Betrokkenheid bij het zakelijke én persoonlijke wel en wee van onze cliënten staat bij ons hoog aangeschreven. Onze directieleden en veel van onze medewerkers zijn actief in de samenleving en dragen ook op die manier de bedrijfscultuur uit.” Anders dan in sommige kantoren heerst binnen De Beer geen overwerkcultuur. “Wij hechten waarde aan een goede work-life balance. Als wij en onze medewerkers ons goed voelen in ons werk, stralen we dat ook uit richting onze klanten. Dat werpt zijn vruchten af.”

Digitalisering
De Beer biedt met zo’n 75 man personeel het midden- en kleinbedrijf een  totaalpakket op het gebied van administratie, accountancy en belastingadvies. Maar ook voor advisering over personeel & organisatie, begeleiding en advies bij de automatisering van bedrijfsprocessen alsmede corporate finance kunt u bij De  Beer terecht. Met twee vestigingen (in Tilburg en Oisterwijk) en 75 medewerkers behoort De Beer tot de grotere spelers in de regionale markt. Het kantoor kent een grote diversiteit aan cliënten in bijna alle sectoren van het bedrijfsleven, de zakelijke dienstverlening en non-profi torganisaties. Op het terrein van administratie en rapportering zijn de gevolgen van de digitalisering ingrijpend. “Dit is een revolutionaire ontwikkeling voor de wereld én voor ons”, stelt De Beer. “De traditionele financiële administratie maakt plaats voor een uitwisseling van digitale bestanden. De overheid schrijft voor dat vanaf 2013 alle financiële gegevens digitaal aan instanties als de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst worden aangeleverd. Je hebt als bedrijf dan ook geen andere keuze dan daarin mee te gaan. De Beer ziet deze ontwikkeling echter niet als een bedreiging maar juist als een kans om efficiënter te gaan werken. Onze taak als accountant zal in de toekomst steeds meer bestaan uit het maken van analyses waarbij wij ons laten informeren door gegevensbestanden van brancheorganisaties en sectoren. Wij bevinden ons op dit moment midden in een digitaal transformatieproces. Dit is een spannende en boeiende tijd die nieuwe deuren opent. Deze ontwikkelingen vragen ook van onze medewerkers een andere attitude.”

pag 7 De Beer pand
Transparantie

Door de digitalisering komt er extra tijd vrij voor andere zaken. “Natuurlijk gaat het ook nog over cijfers en verslaglegging, maar daarnaast richten we ons veel meer op het begeleiden van de klant”, betoogt Vennix. “Je kijkt samen met de ondernemer vooruit, de toekomst in. Waar wil hij over vijf jaar staan? Wat heeft hij daarvoor nodig? Wij streven ernaar om de individuele behoeftes en wensen van klanten te realiseren, maatwerk te leveren. Niet vertrekken vanuit het product, maar vanuit de klant. In dat kader hebben we samen met uitgeverij Kluwer een digitaal ‘portaal’ ontwikkeld dat veel verder gaat dan boekhouden online. Door een hypermoderne technische toepassing hebben al onze klanten op elk moment van de dag toegang tot hun eigen dossiers. Wij bieden hen hierin volledige transparantie wat vooralsnog vrij uniek is binnen de branche.”

Vertrouwen
Het accountantsvak is momenteel volop in beweging. Ontwikkelingen gaan snel en de komende vijf jaar zal er waarschijnlijk meer veranderen dan in de afgelopen twintig jaar. De Beer Accountants & Belastingadviseurs is daar klaar voor en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ook in de digitale wereld blijft de persoonlijke band met de cliënt de basis voor een vruchtbare samenwerking tussen ondernemer en accountant.

< Alle thema's