Column Ard Smulders: Laat je medewerkers zelf sturen


Uitgave: Mei-Juni 2013
Thema’s: Column ICT

Juist in deze tijd worden er andere dingen verwacht van directies en van medewerkers. Andere tijden, andere medewerkers, andere verantwoordelijkheden. Dit vraagt om groei van je medewerkers naar zelfsturende teams in de organisatie.

Managers worden coach en in het gunstigste geval maakt men zichzelf overbodig. Dit vraagt wel om het schenken van vertrouwen en het geven van ruimte aan je medewerkers om zichzelf te kunnen ontplooien. als directie moet je je niet overal mee bemoeien, fouten mogen ook gemaakt worden. Uiteraard vraagt deze aanpak soms wel om zelf te sturen of om bijsturing door de directie. Zo’n ommezwaai maak je niet van vandaag op morgen, het is een groeiproces. nieuwe processen hebben immers tijd nodig en een nieuw ingezette koers werkt niet meteen voor 100%. Transparantie en openheid binnen dit ‘nieuwe (samen) Werken’ in de organisatie is een must. Hierbij doel ik dan onder andere op cijfers en beloning maar ook op visie en focus op de toekomst.

Gevolg van deze koerswijziging: medewerkers zitten korter op ‘de bal’, beslissingen nemen hoeft niet over vier schijven en het team raakt meer op elkaar ingespeeld. naast een grotere medewerkerstevredenheid, men wordt immers uitgedaagd op competenties, is de klant de winnaar!

Je ziet dan ook in een team het effect ontstaan dat natuurlijke leiders opstaan en helpen sturen (dit hoeven niet perse MT-leden te zijn). Het sociaal correctievermogen van het team treedt als vanzelf in werking. Op misbruik van vertrouwen onderling wordt men aangesproken. Transparantie betekent immers ook niet ‘roddelen’ maar gewoon vragen of zeggen. je zult het met elkaar moeten doen; er is wel een directie maar die gaat het niet voor je regelen! uiteraard wordt ook rekening gehouden met de thuissituatie en de balans tussen werk en privé. Openheid hierover kan leiden tot begrip en het ontzien van mensen wanneer noodzakelijk.

En … wie stuurt er bij u? Mail of bel me gerust. a.smulders@havl.nl

Ard Smulders | Directeur HAVL kantoor & ICT

www.havl.nl

< Alle thema's