De Voort Advocaten | Mediators: Tijdig ingrijpen voorkomt veel onbehagen

Social media zijn hot, maar de schade die zij kunnen aanrichten ook. Dat geldt ook voor de onjuiste toepassing van Arbowetgeving. Drie leden van de negenkoppige sectiegroep arbeidsrecht van De Voort Advocaten | Mediators delen hun expertise.


Uitgave: Mei-Juni 2013
Thema’s: Advocatuur Mediators

Uw grootste nachtmerrie? Dat alle ins en outs van uw bedrijf op straat komen te liggen. Of dat negatieve twitterberichten over u als werkgever worden verspreid. Wie denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen, is naïef. 

Privacy
‘Privacywetgeving speelt een steeds grotere rol binnen de arbeidsverhouding’, zegt advocaat Claire Clarijs (33), gespecialiseerd in privacyrecht. ‘Het registreren, bewaren en verstrekken van persoonsgegevens van werknemers én het controleren van werknemers is aan de orde van de dag. Hier komt specifieke regelgeving bij kijken. Een privacyreglement waarin helder staat beschreven hoe er met de privacy van werknemers wordt omgegaan en waarin de gedragsregels over internet, email en social mediagebruik staan opgenomen, kan (juridische) misverstanden voorkomen. Het is belangrijk dat ondernemers zich realiseren dat hun werknemers hun onvrede kunnen uiten op bijvoorbeeld Facebook of Twitter. Onze privacydesk adviseert bij het opstellen van een privacyreglement en een social media code.’

Mediation
Voor ondernemers die een arbeidsconflict hebben met een werknemer, heeft het advocatenkantoor met 30 advocaten en 35 ondersteunende medewerkers ook deskundige mediators in huis. ‘Vanuit de wens om de relatie goed te houden, kan een mediator worden ingezet als partijen er samen niet uit komen’, vertelt advocaat en mediator Ilse Melis (37). ‘Hetzij met of zonder een gezamenlijke toekomst. Elk bedrijf is immers gebaat bij goede ambassadeurs. Wij gaan hierin zo oplossingsgericht mogelijk te werk en proberen tot een voor beide partijen bevredigende regeling te komen. Een werkrelatie hoeft bij tijdig ingrijpen lang niet altijd te eindigen. Mediation kan ook een waardevol hulpmiddel zijn in situaties waar sprake is van zogenaamde situatieve arbeidsongeschiktheid: arbeidsongeschiktheid vanwege een arbeidsconflict, maar zonder medische oorzaak.’

                              Pagina 29 - De Voort

Arbo
De Arbeidsomstandighedenwet (arbo) verplicht de werkgever om voor een veilige en gezonde werkomgeving zorg te dragen. Aan de hand van de voorschriften die in de arbo zijn opgenomen, dient er een goed arbobeleid binnen de onderneming te worden opgezet. Wat de arbo betreft kun je beter voorkomen dan genezen, meent Cees Swagemakers (63) die reeds 37 jaar werkzaam is als advocaat en letselschade specialist en sinds twee jaar voorzitter is van de sectie arbeidsrecht. ‘Goede arbeidsomstandigheden hebben een positieve invloed op de motivatie van werknemers en het voorkomen van ziekteverzuim. Als een werknemer ten gevolge van een onveilige werkomgeving arbeidsongeschikt raakt, kan dat de werkgever duur komen te staan. Een werknemer die arbeidsongeschikt is, heeft namelijk in beginsel gedurende 104 weken recht op loondoorbetaling. Tel daar alle bijkomende verplichtingen bij op als ook de kosten voor het vervangen van de zieke werknemer. Een werkgever die gedurende die 104 weken niet aan zijn re integratieverplichtingen voldoet, loopt het risico 52 weken extra loon te moeten doorbetalen plus het verbod om gedurende deze periode afscheid van de werknemer te nemen.’

Kwaliteit
In het moderne pand met vier verdiepingen levert een team gedreven advocaten kwalitatief hoogwaardige diensten. ‘Wat me enorm aanspreekt is de dynamiek van mijn vak en het persoonlijke contact met cliënten’, benoemt Clarijs, bijna tien jaar werkzaam bij De Voort Advocaten | Mediators. ‘Geen dag is hetzelfde, dus ook geen enkele case.’ ‘Gepassioneerde ondernemers uit verschillende branches bijstaan die hun passie weten over te dragen is inspirerend’, vult Melis aan die de sectie arbeidsrecht begin dit jaar heeft versterkt. Swagemakers roemt de samenwerking: ‘Binnen ons kantoor bedenken we gezamenlijk formules. Onze slogan ‘samen uitblinken’ verwijst niet alleen naar onze samenwerking met collega’s, maar ook naar ondernemers met wie wij samen tot de beste oplossingen willen komen.’

www.devoort.nl

< Alle thema's