Column Ard Smulders: Zelfsturend, ook als het om auto's gaat?


Uitgave: Mei-Juni 2015
Thema’s: Column Innovatie Veranderingsprocessen Het Nieuwe Werken

In 2012 zijn we bij HAVL Kantoor en ICT de weg ingeslagen van Het Nieuwe Werken met verantwoordelijkheden laag in de organisatie: zelfsturende groepen dus. Het complete managementteam is verdwenen. Uiteraard is er overleg in subgroepen en kent men zijn of haar verantwoordelijkheid. Nieuwe mensen worden aangenomen door de medewerkers zelf en de voortgang van het werk regelt men onderling.

Geen regels was het uitgangspunt of eigenlijk maar één: ‘Gebruik je gezond verstand’. Helaas bleek dat toch wat weinig. De veranderende organisatie komt erachter dat een huishoudelijk reglement en een auto reglement toch nodig zijn. Vragen aan de medewerkers wie deze reglementen op wil stellen, levert acht mensen op. Gebrek aan interesse in nieuwe verantwoordelijkheden valt het team dus niet te ontzeggen.

Lange tijd later, als de maatschappelijk verantwoorde nieuwe hybride auto’s al bijna voor de deur staan, is een reglement ver te zoeken. De directeur wordt verplicht de coach van de groep te zijn. Daar is behoefte aan. Waar blijven die acht mensen nu met het reglement? Niemand nam de vraag zo serieus dat er daadwerkelijk een voorstel kwam. De intentie was goed, maar de versnellingen werden niet gebruikt, om het in auto-termen uit te drukken.

Twee mensen trekken nu de kar en informeren de zes anderen ter goedkeuring. Medewerkers zijn het nog niet gewend om deze rol op zich te nemen. Het geven van een duwtje in de juiste richting kan net het verschil maken. Auto’s zijn misschien al een stuk verder in zelf sturen dan organisaties.

Ik ben benieuwd wat jullie ervaring is met reglementen in een bottum-up organisatie?

Wie durft zijn of haar ervaringen te delen?
Bel of mail: 06-53974690 of a.smulders@havl.nl.

< Alle thema's