SBA Flex: Samen aanvliegen

De flexbranche zit sinds eind 2013 weer in de lift. Roland van den Brand, algemeen directeur van SBA Flex ambieert dit jaar een groei van 24%. Hoe anticipeert zijn uitzendorganisatie op de veranderende markt en de terugtrekkende overheid?


Uitgave: Mei-Juni 2015
Thema’s: Uitzendbureau Samenwerking Personeel & Organisatie Ondernemen

De flexmarkt is enorm in beweging. SBA Flex groeide vorig jaar met 8%. Trots ambieert Roland in 2015 zelfs een groei van 24%. Hij legt uit: ‘De vraag naar flexwerkers neemt toe, vooral in onze focusgebieden logistiek, food en industrie/techniek. Het fundament van SBA Flex bestaat uit kritisch geselecteerde, betrouwbare en opgeleide flexwerkers uit Oost-Europa en met name Polen.’ Per 1 januari 2015 is er voor flexwerkers veel veranderd in het kader van de Wet werk en zekerheid (WWZ), waarbij de positie van flexwerkers is versterkt. In het kader van de nieuwe Participatiewet zoekt SBA Flex samenwerking met grotere partners in Brabant en SW bedrijven. ‘Samen is één van onze kernwaarden waarbij we kennis delen en samenwerken. De zakelijke markt zal steeds meer samen processen oppakken’, voorspelt Roland.

Geen urenfabriek
De kernwaarden vooruitstrevend, betrokken, verantwoordelijk en samen vormen de professionele basis van deze uitzendorganisatie. Linda van Alphen, senior accountmanager vertelt: ’Wij zijn geen urenfabriek, onze kracht is de branchespecifieke kennis en ervaring met verschillende flexvormen. Naast uitzenden, detacheren, werving en selectie, richten wij ons vooral op aannemen van werk en social return. Samen met opdrachtgevers bekijken we welke vorm het best past binnen hun bedrijfsprocessen. We creëren een doelstelling en bepalen waar we gezamenlijk kosten kunnen besparen en de efficiencyslag gaan maken.’ Sales director Jeroen van Moorsel vult aan: ‘De markt is professioneler en pro-actief geworden. Grotere bedrijven vragen steeds meer sturing en toegevoegde waarde. Wij kijken waar de bottleneck zit en bieden een plan van aanpak: hands-on en oplossingsgericht. Daarbij gaan wij vernieuwing niet uit de weg. De ene keer sturen we aan op competenties en worden medewerkers crossover opgeleid. In andere gevallen nemen we een volledig productie- of logistiek proces over. De markt reageert positief op onze aanpak. Een directeur zei mij laatst: De vraag waar de bottleneck zit, is mij nog nooit door een uitzendbureau gesteld!’

< Alle thema's