Column Patrick Kavelaars: Dezelfde auto, minder loon?


Uitgave: Mei-Juni 2017
Thema’s: Lease Mobiliteit Loonstrook

Sinds een aantal jaren krijgen zakelijke rijders die een auto van de zaak ook privé gebruiken, een bijtelling voor dat laatste. Deze bijtelling is een percentage van de fiscale waarde van de auto.

Zuinig en schoon
Eveneens sinds een aantal jaren - om precies te zijn sinds 2010 - zet de overheid volop in op zuinig en schoon autorijden. Concreet resulteerde het in een lagere bijtelling voor de verschillende categorieën van schone(re) zakelijke auto’s. Het gebruik van vervuilende auto’s daarentegen werd bestraft met een hoger bijtellingspercentage. Tegelijk werd bedacht dat het fiscale voordeel van tijdelijke aard moet zijn. Anders gezegd, zestig maanden na de eerste tenaamstelling van de auto gaat het actuele bijtellingspercentage in.

Fikse loonsverhoging
Dankzij het milieubeleid van de overheid konden zakelijke rijders zichzelf dus een tijdlang een fikse (netto) loonsverhoging toekennen. Dat dit massaal gebeurde, bewijst het aantal auto’s met een bijtellingspercentage van onder andere 14 procent. En dat alles uit zorg voor het milieu. Of was het eerder uit zorg voor onze portemonnee? Feit is dat medewerkers die een schone(re) auto van de zaak rijden, inmiddels aardig gewend zijn geraakt aan deze vorm van loonsverhoging.

Einde aan lucratieve situatie
Dit jaar kwam er echter een einde aan deze lucratieve situatie. De fiscale voordelen voor het gebruik van schonere auto’s zijn namelijk volledig verdwenen. Voortaan gelden er nog maar drie percentages:
• 4 procent voor volledig elektrische auto’s (geen CO²-uitstoot);
• 22 procent voor alle andere auto’s;
• 35 procent voor auto’s ouder dan vijftien jaar.

Nu de percentages van de bijtelling in 2017 zijn aangepast en schone auto’s van vijf jaar of ouder duurder worden in de bijtelling, is het tegenovergestelde het geval. Het betekent dat je als werkgever je medewerker die toe is aan een nieuwe auto, minder prettig nieuws moet gaan vertellen. Dezelfde auto waarmee hij of zij eerder reed, resulteert nu in een loonsverlaging. Het contract van de huidige auto met lage bijtelling na vijf jaar verlengen, is geen optie. 

Stimuleert dit de keuze voor een elektrische auto? Wordt de kleinere auto weer interessant? Of wordt de loonsverlaging toch voor lief genomen? De praktijk zal het uitwijzen.

< Alle thema's