RiemersmaLeasing: We worden graag uitgedaagd

Toen een klant wilde weten of hij een vliegtuig kon leasen, antwoordde Riemersma Leasing met twee offertes op maat. De creativiteit en flexibiliteit van Rob Gielens en zijn team gaan met andere woorden oneindig ver. Daarom vinden ze voor elke klant de juiste mobiliteitsoplossing.


Uitgave: Mei-Juni 2017
Thema’s: Lease Mobiliteit

‘In plaats van een nieuwjaarskaart te sturen, vroegen we onze klanten naar hun ultieme mobiliteitswensen voor 2017. Daaruit volgden inderdaad twee offertes voor het huren en leasen van een private jet’, beaamt Joost van den Akker, commercieel directeur Riemersma Leasing. ‘Uiteindelijk koos die klant toch voor een lijnvlucht. Maar ik wil hiermee aangeven dat we ambitieus, creatief en vernieuwend zijn als het gaat om het realiseren van mobiliteitswensen. Geen vraag is ons te gek.’

Multimobiliteit
‘Ik denk wel dat het traditionele leaseproduct (lees: de auto) de komende jaren zeker zal blijven bestaan’, aldus Joost. ‘Maar daarnaast zien we de toenemende behoefte aan flexibiliteit en andere vormen van mobiliteit. De wensen van de klant gaan verder dan vier wielen. Om snel, duurzaam en/of kostenbesparend van A naar B te komen,
wil hij ook gebruik kunnen maken van een elektrische (ev)-fi ets, ev-scooter, ov-jaarkaart
of deelauto. Zo zien we de laatste tijd een beduidende toename van het gebruik van high speed bikes. Dat is niet verwonderlijk. Deze sportfiets met elektrische hulpmotor kan namelijk 45 km per uur halen en vormt daarmee een goed alternatief om files te ontlopen. En als je weet dat filevorming de maatschappij jaarlijks meer dan 3 miljard euro kost, valt deze evolutie alleen maar toe te juichen. Ook het deelconcept vindt steeds meer ingang. Dat haakt dan weer mooi aan bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze mobiliteitstheorie is dat mobiliteit en vrijheid voor plezier zorgen. Wij willen onze klanten dat plezier geven. En daarvoor benutten we alle mogelijke vormen van mobiliteit.’

Geen fantasiebeeld
‘Het betekent dat je verder moet kijken dan vandaag. Verder moet kijken dan de traditionele invulling van leasing’, stelt directeur Rob Gielens. ‘De ontwikkelingen in onze branche gaan razendsnel. De afgelopen drie jaar is er op mobiliteitsvlak ontzettend veel veranderd. Evenveel als in de veertig jaar ervoor. Zo zijn zelfrijdende auto’s bijna klaar voor de praktijk. (Die ochtend vermeldde het Brabants Dagblad dat een 70 km lang traject tussen Tilburg en Helmond als testroute gaat fungeren.) Ook connected cars zijn geen fantasiebeeld meer. Binnenkort kijkt niemand er meer van op als vrachtwagens via wifi in een colonne voorbijkomen. Die nieuwe ontwikkelingen en technologieën gaan gepaard met nieuwe uitdagingen. Want hoe bepaal je de restwaarde van elektrische auto’s of auto’s die op waterstof rijden? En hoe stel je als leasingpartner je prijsstelling daarop af? Het zijn denkoefeningen die de nodige creativiteit van ons vragen en ons tegelijk nieuwe energie geven.’

Op avontuur
‘We worden graag uitgedaagd’, gaat Rob enthousiast verder. ‘En zien de invulling van de nieuwe mobiliteitswensen dan ook als een mooi avontuur dat we samen met de klant aangaan. Want zoveel is zeker, ook van de klant vraagt het creativiteit en de bereidheid om zijn mobiliteit anders in te vullen. Als je doet wat je gisteren deed, krijg je wat je gisteren had. En gezien de huidige mobiliteitssituatie is dat niet meer toereikend. Samen met de klant verlaten we de gebaande paden en slaan we nieuwe wegen in. Daarbij is het belangrijk dat we hem zo goed mogelijk leren kennen. Hoe beter we de klant kennen, hoe beter we invulling kunnen geven aan zijn mobiliteitswensen. Dus gaan we bij wijze van spreken met hem bungeejumpen als hij dat wil.’ ‘Het gaat om de ‘waarom-vraag’ van onze klant of prospect’, meent Joost. ‘Hoe ziet zijn speelveld er over vijf jaar uit? En stel dat je hem een blanco whiteboard geeft, hoe zou hij dan nú zijn mobiliteit invullen? En waarom wil hij het juist op die manier? Het antwoord op die laatste vraag bepaalt niet alleen onze dienstverlening, het doet ook nieuwe en bijzondere mobiliteitsoplossingen ontstaan.’

Naamsverandering
‘We regisseren de mobiliteit van de klant. Geven ondersteuning. Helpen de klant de juiste afweging te maken. En geven hem een eerlijk, transparant en persoonlijk advies. Neem nu de energiezuinige auto’s. We zien  dat de fabriekstesten sterk afwijken van de praktijk. Anders gezegd, energiezuinige auto’s doen niet wat de folders beloven. Als werkgever betaal je daarvoor de prijs. Het is onze verantwoordelijkheid om de klant daarop te wijzen. Kortom, we doen veel meer dan leasing’, besluit Rob. ‘En wellicht komt er een moment dat we onze bedrijfsnaam ook in die zin moeten aanpassen. Dat ‘Riemersma Leasing’ verandert in ‘Riemersma Mobiliteit’ of iets van die strekking.’

Tekst: Gerda Baeyens
Fotografie: Arnold Reyneveld

< Alle thema's