Gemeente Waalwijk: Ondernemers weten wat ze willen

De veiligheid op de Waalwijkse bedrijventerreinen Haven I t/m VI is de afgelopen jaren sterk verbeterd. De gemeente Waalwijk dicht dit mooie resultaat toe aan de samenwerking met betrokken ondernemers, parkmanagement en politie in onder andere het Keurmerk Veilig Ondernemen. Veel bedrijven hebben inmiddels zelf camera’s hangen, maar lang niet elk bedrijf kent de problematiek of heeft het budget om eigen beveiligers in te schakelen. Door de al aanwezige camera’s van ondernemingen te koppelen, en daar eventueel ook gemeentelijke camera’s bij te betrekken, kan er op een relatief eenvoudige manier een grote stap gezet worden in de preventie van criminaliteit.


Uitgave: Mei-Juni 2018
Thema’s: Overheid Gebouwen Bedrijfshuisvesting Bedrijvenpark

Wethouder Ronald Bakker (VVD): ‘Vorig jaar hebben we geïnventariseerd wat ondernemers op bedrijventerreinen Haven I tot en met VIII bezighoudt in relatie tot veiligheid en economie. Daar wilden we concrete projecten uit destilleren: beleidsnota’s liggen er immers al genoeg. Ondernemers weten wat ze willen en zijn misschien wat innovatiever dan gemeenten. Dus toen een van hen opperde dat het mogelijk is om de al hangende camera’s op bedrijventerreinen aan elkaar te koppelen, hebben we dat idee opgepakt.’

Maximaal nadenken
De beveiliging op Haven VII is optimaal, dus daar worden voorlopig geen fysieke maatregelen getroffen. ‘Het is ook al hartstikke veilig op Haven I t/m VI’, onderstreept de wethouder. ‘Maar we willen voorop lopen in het voorkomen en bestrijden van bijvoorbeeld ondermijnende criminaliteit. Bovendien: als de urgentie niet zo hoog is, kun je juist maximaal nadenken over vernieuwing en hoef je geen overhaaste beslissingen te nemen.’  want het afsluiten van een bedrijventerrein kan voor de ene ondernemer een prima plan lijken, maar een collega-ondernemer danig in de wielen rijden. Er spelen altijd conflicterende belangen. ‘De inventarisatie van de wensen was de eerste stap; nu gaan we kijken of de ondernemers daadwerkelijk interesse in gezamenlijk cameratoezicht hebben. Wie wil ons helpen, wat zijn de haken en ogen? De gemeente Waalwijk wil hiermee als partner ook het collectieve bewustzijn op het bedrijventerrein versterken, zodat verdachte situaties gemakkelijker gemeld worden.’

Betrekkelijk simpel
‘Ondernemers weten zelf namelijk het beste wat er gebeurt op hun terrein. Het is bovendien hún visitekaartje, dus ze hebben belang bij de juiste uitstraling.’ De gemeente Waalwijk neemt het nadrukkelijke standpunt in dat initiatieven als deze alleen worden ontplooid op aangeven van de betreffende ondernemers. ‘Als ze er niet op zitten te wachten, doen we het niet. We willen ervoor zorgen dat hun basisactiviteit, het ondernemen, gewaarborgd wordt, zonder dat ze te veel last van randzaken hebben.’ Dat de interactie tussen ondernemers onderling ondertussen wordt bevorderd, is een pre. Winkelcentrum De Els is een voorbeeld van een plek waar gezamenlijk cameratoezicht al wordt toegepast. ‘Daar zijn de camera’s door een vereniging van eigenaren aangeschaft in het belang van alle winkeliers. Maar tegenwoordig hoeven camera’s niet meer van dezelfde makelij of dezelfde eigenaar te zijn om ze te kunnen koppelen. Door zo veel mogelijk camera’s met elkaar te verbinden vergroot je op een betrekkelijk simpele manier de veiligheid binnen een gebied en kun je gerichter de blinde vlekken in beeld brengen. Het is daarnaast veel kostenefficiënter dan dat elk bedrijf zijn eigen beveiliging moet regelen.’

Heterdaadjes
François van Son, eigenaar van Solaris Parkmanagement, is al jaren betrokken bij de bedrijventerreinen. ‘Vanaf 2010 zijn we bezig met parkmanagement in Waalwijk. Op Haven VII is het verplicht om daaraan deel te nemen. Op Haven I tot en met VI niet, maar daar zijn we in 2013 gestart en sindsdien heeft de meerderheid van de bedrijven zich aangesloten. In 2014 is hier cameratoezicht ingevoerd bij de toegangswegen en in 2015 is er voor de nachtelijke uren een toezichtruimte ingericht waar medewerkers van Camera Observatie Nederland (CON) de monitoren bekijken. Zij werken samen met Schalken Beveiliging en dat verloopt uitstekend. We hebben de afgelopen jaren flinke successen geboekt: een heterdaadje of acht hebben we zeker gehad. En als er om drie uur ’s nachts een auto uit de polder het bedrijventerrein opdraait, dan krijgen de beveiligers een seintje. Maar: op Haven VII hangen kentekencamera’s, terwijl we op Haven I tot en met VI soms de kentekens net niet kunnen lezen. Dat maakt de pakkans kleiner.’

Grotere dekking
Het plan om de bestaande camera’s met elkaar te verbinden en te verbeteren, en op die manier voor een grotere dekking te zorgen kan op zijn instemming rekenen. ‘We moeten nog wel inventariseren welke bedrijven camera’s hebben en wie ze laat uitlezen door CON.’ De plannen worden nu voorbereid; parkmanagement en de gemeente hebben iemand in de arm genomen om bij de ondernemers te informeren of hier inderdaad animo voor is en zo ja, hoe dit het beste kan worden aangepakt. François van Son wil opgemerkt hebben dat de veiligheid op Haven I t/m VI de afgelopen jaren sowieso flink is toegenomen: ‘Uit het behoeftenonderzoek dat in 2012 onder ondernemers is gehouden kwamen veel klachten naar voren. Er vonden destijds een hoop inbraken plaats en het gevoel van veiligheid was ver te zoeken. We hebben geprobeerd er één gebied van te maken waar ondernemers het naar hun zin hebben. Er is weinig leegstand, dus dat lijkt te zijn gelukt. Maar het kan natuurlijk altijd beter.’

Tekst: Gemeente Waalwijk
Fotografie: Jan Stads

< Alle thema's