De Voort Advocaten | Mediators: Momenteel zit ik in de wereld van Jamie Oliver

Bram zegt nuchter dat het er in de Nederlandse rechtbanken heel anders aan toegaat, dan in de Amerikaanse die we kennen van tvseries. ‘Daar roepen ze dan bijvoorbeeld ‘Objection, your honour’. Zo werkt het hier niet.’


Uitgave: Mei-Juni 2019
Thema’s: Adviesbureau Advocatuur Financieel advies Financiële crisis

Ruud Hermsen (63) en Bram Vermue (33) zijn maten in de maatschap De Voort Advocaten | Mediators in Tilburg. Ruud: ‘Bram is de jongste partner en ik de oudste van onze maatschap die in totaal uit zeven maten bestaat. We zijn allemaal voor een deel eigenaar. Bram is sinds dit jaar maat, hij is - net zoals ik destijds - op zijn 33e toegetreden.’ Ruud en Bram zijn allebei advocaat Ondernemingsrecht en Insolventierecht; het laatste is de moderne benaming voor faillissementsrecht.

Telefoon op dinsdag
Ruud: ‘Dinsdags behandelt de rechtbank faillissementsaanvragen. Wanneer een  faillissement wordt uitgesproken krijg ik, op dinsdag dus, telefoon en hoor ik voor welke onderneming ik als curator ben benoemd. In de functie van curator probeer ik de beste opbrengst te realiseren voor de gezamenlijke schuldeisers. Als je het goed doet word je voor steeds grotere faillissementen benoemd, waaraan je altijd met een heel team werkt. De afgelopen crisis duurde uitzonderlijk lang. Toen nam het werk op het gebied van ondernemingsrecht af en dat op het gebied van insolventierecht juist fors toe. Op een geven moment werd ik bijna iedere week benoemd. Het waren echt tropenjaren.’

Ik ben geen therapeut
‘Iemand die failliet wordt verklaard verkeert ‘in een toestand dat hij heeft opgehouden te betalen’. Het eerste wat ik doe is erheen gaan en de situatie in kaart brengen. Eenmaal ter plaatse krijg ik te maken met woede, verdriet, berusting; het kan van alles zijn. Sommigen zagen het al een tijdje aankomen, anderen zijn geschokt omdat de bank er de spreekwoordelijke stekker uit heeft getrokken. Ik kom bij ondernemingen waar het  personeel nog van niets weet en rustig doorwerkt, maar ook in totaal lege fabriekshallen. Ik luister goed en toon begrip, waarbij ik meteen duidelijk maak geen therapeut te zijn.’

Wodka
‘Vervolgens kijk ik naar de mogelijkheden. Soms heeft het zin om projecten met een gedeelte van het personeel af te ronden of om bijvoorbeeld een doorstart te maken met een nieuwe eigenaar, wat positief is vanwege de werkgelegenheid en het waardebehoud van de activa. Faillissementen zijn natuurlijk niet leuk, maar het werk als curator wel. Bij tijdelijke voortzetting neem je als het ware de bedrijfsvoering over en word je voor een tijdje ondernemer in de betreffende branche. Ik deed het afgelopen jaar aldus in  groenvoorzieningen, stuurhutten van binnenvaartschepen en wodka voor een destilleerderij. Momenteel heb ik de pet op van pizzabakker, tijdens het faillissement van de Jamie Oliver-vestigingen in Tilburg, Arnhem en Rotterdam.’ 

Procederen
Bram procedeert als advocaat in het ondernemingsrecht en faillissementsrecht en is dus vaak in de rechtbank te vinden. ‘Veel mensen hebben daar een wat romantisch beeld bij. Het meeste van mijn werk doe ik echter aan de vergadertafel en achter mijn computer.’ Tien jaar geleden kwam hij als jonge student voor Ruud werken. Die vond hem in het begin een beetje schuchter: ‘Maar ik begreep ook al snel dat ik hier met een heel slimme gast te maken had. Hij sprak me toen nog niet tegen, nu discussiëren we op basis van gelijkwaardigheid over de aanpak van zaken. Ik heb in de loop der jaren steeds meer bewondering voor zijn ijzersterke kwaliteiten als jurist gekregen.’ Bram: ‘Dat respect is wederzijds. Ruud maakt indruk door zijn enorme staat van dienst en ik heb veel van hem geleerd.’

Regel één
Bram: ‘Regel één van een advocaat is dat je partijdig bent. Je doet er alles aan om de belangen van jouw cliënt te behartigen. Is Ruud als curator de spin in het web die bezig is om alles te analyseren en structureren, ik houd mij vooral bezig met de juridischtechnische kant. Dat kan zijn wanneer ondernemers gaan samenwerken en daarover afspraken willen maken, maar ook als ze juist onenigheid over hun samenwerking krijgen. Specifiek bij een faillissement is dat iedereen er met de activa, zoals machines, vandoor wil gaan. Zowel de bank, de Belastingdienst als een leasemaatschappij denkt daar dan recht op te hebben.’

Puzzel
‘Ik behartig regelmatig de belangen van een crediteur in een faillissement. Zo sta ik grote retail-organisaties bij; zij hebben regelmatig te maken met faillissementen. Hoe krijgen ze de voorraad terug die via hen geleverd maar nog niet volledig betaald is? Ik probeer er het beste resultaat uit te slepen; vaak met medewerking van de curator. Soms lukt dat niet en dan is nodig om juridisch het gevecht aan te gaan. Het is ook mogelijk dat ik als advocaat de functie heb om in het team van de curator zijn werkzaamheden te ondersteunen. Het leukste van mijn werk vind ik om al mijn kennis en ervaring toe te passen en, beredeneerd binnen de juridische kaders, tot een oplossing te komen. Het is een soort puzzel.’

Tekst: Henrike Brouwer
Fotografie: Kees Bennema

< Alle thema's