Column ard Smulders: Het nieuwe Werken, Het nieuwe Inrichten?

nu mijn bedrijf 80 jaar jong is en we terugblikken op wat was en vooruitkijken naar de toekomst, valt op hoeveel er is veranderd in visie en mogelijkheden op het gebied van huisvesting. niet alleen mijn eigen kijk op flexibel werken (Het nieuwe samen Werken) en de wetenschap dat de huidige IcT het mogelijk maakt om overal plaatsonafhankelijk te kunnen werken, maar ook de visie van HAvL op ondernemen en medewerkers is debet aan een nieuwe ziens- en werkwijze ten aanzien van een inspirerende werkomgeving.


Uitgave: Nov-Dec 2013
Thema’s: Het Nieuwe Werken Flexibele werkplekken

Moesten medewerkers vroeger maar doen wat er gezegd werd, vandaag de dag vragen we veel meer eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en waarderen we juist de ‘ondernemer’ in hen. ‘Zelfsturende teams’ is het antwoord. vanuit een gezamenlijke focus en doel, het gebruiken van passie, het verder ontginnen van kwaliteiten en vooral het stimuleren van samenwerking. deze manier van aansturing en werken vraagt om een andere werkomgeving. 

HAvL is zo’n 1,5 jaar geleden totaal verbouwd tot een inspirerende ruimte voor ontmoeten en werken. Alle muren zijn doorgebroken en medewerkers kunnen werken op de vele verschillende flexwerkplekken. Afhankelijk van het soort werkzaamheden dat gedaan moet worden is er altijd een geschikte werkplek te vinden. daarnaast zijn er diverse ruimten waar overleg kan plaatsvinden tussen twee of meer mensen of waar ruimte is voor een presentatie of workshop. naast het inrichten op functionaliteit is het ook belangrijk je medewerkers een mooie werkruimte te bieden. Mooie combinaties van vormen, kleur en fraaie beelden. Het creëren van sfeer komt immers de werklust echt ten goede.


Het is heel prettig om aan anderen te laten zien hoe ik mijn bedrijf heb ingericht, waardoor mensen ook geprikkeld kunnen worden om anders na te denken over werk- en ontmoetingsplekken. Tegenwoordig is het binnenkomen in een showroom met tafels en stoelen gelukkig niet meer van deze tijd. We kunnen hierin ook adviseren met onze eigen binnenhuisarchitect. Wij laten graag zien hoe onze medewerkers werken!


En… hoe zit het met de inrichting van uw bedrijf, past die bij uw visie op ondernemen en medewerkers? Mail of bel me gerust. A.smulders@havl.nl

Ard Smulders | directeur HAvL Kantoor & IcT

< Alle thema's