Koning Willem I College: We houden onszelf continu een spiegel voor

Het Koning Willem I College (KW1C) mag zich een jaar lang Beste Werkgever in het Onderwijs noemen. In oktober kreeg de Bossche mbo-instelling deze eer toebedeeld. Het Beste Werkgeversonderzoek is door Effectory en Intermediair uitgevoerd onder ruim 200.000 respondenten. Als algemene werkgever bemachtigde het KW1C een zesde plaats. Hoe komt het dat deze onderwijsorganisatie zo goed scoort? We vragen het Rob Admiraal, directeur HRM en Jeanette Noordijk, voorzitter van het College van Bestuur.


Uitgave: Nov-Dec 2015
Thema’s: Opleidingen Educatie Personeel & Organisatie Opleiding en coaching

De afgelopen zeven jaar heeft het KW1C fors geïnvesteerd in de verdere professionalisering van de organisatie. Mét resultaat. Zo werd de onderwijsinstelling dit jaar voor de derde keer uitgeroepen tot beste grote ROC van Nederland. ‘Het behalen van goede diplomaresultaten, tevreden studenten en weinig voortijdige schoolverlaters is onze missie. Maar dat bereik je alleen als je de juiste mensen op de goede plek hebt zitten. Het succes van onze 13.000 studenten hangt dan ook nauw samen met de kwaliteit, inzet en bevlogenheid van onze medewerkers’, aldus Rob.

Uitdagen
Het KW1C biedt haar 1.241 medewerkers een ruim aanbod van in- en externe scholingsmogelijkheden. Zo zijn er bijvoorbeeld 100 zij-instromers opgeleid tot leraar. ‘Voor al ons onderwijzend personeel is het verplicht om jaarlijks minstens 80 uur aan scholing te besteden’, vertelt Jeanette. Rob vervolgt: ‘Ook maken wij gebruik van het promotiemodel. Een beginnend leraar kan hier van schaal tien naar twaalf uitgroeien, mits deze goed presteert en zich blijft ontwikkelen door middel van scholing. We dagen onze mensen graag uit. Niet alleen om ze aan te trekken, maar ook te behouden. Daarom hebben we weinig personeelsverloop.’

Masseren
Naast een uitdagend scholingsaanbod en doorgroeimogelijkheden wordt de betrokkenheid van de organisatie door de medewerkers zeer gewaardeerd: met het rapportcijfer 8,4. ‘Door te investeren in preventie vergroten we de duurzame inzetbaarheid van ons personeel. Zo hebben we bijvoorbeeld een vitaliteitsmedewerker aangesteld, waar men zich kan laten masseren’, aldus Rob. Steekproefsgewijs worden er gesprekken gevoerd met verschillende docenten en ondersteuners. Jeanette vertelt: ‘Hoewel we veel positieve feedback krijgen, zijn we blij met kritiek. Dat zien we zelfs als een cadeautje. Zo zijn het verbeteren van de communicatie en het verminderen van de (beleving van) werkdruk speerpunten geworden. Alleen door jezelf continu een spiegel voor te houden en verbeterpunten aan te pakken blijf je als organisatie in beweging en groeien.’

Tekst: Linda Groothuijse
Fotografie: Raldo Neven

< Alle thema's