Peter van de Kerkhof: Het begint bij het waarom

‘Een veranderende samenleving eist van ons dat we niet alleen duurzamer, maar ook veel efficiënter en transparanter werken. Dat kan alleen als we open met elkaar communiceren en doen wat we beloven.’ Aan het woord is Peter van de Kerkhof (53), directeur bij het gelijknamige onderhoud- en renovatiebedrijf en eigenaar van ESB Advies.


Uitgave: Nov-Dec 2015
Thema’s: Bouw Duurzaamheid Onderhoud Renovatie

Zijn hele loopbaan staat duurzame groei hoog bij Peter in het vaandel. Niet alleen bij de bedrijven waar hij leiding aan gaf en geeft, maar vooral ook bij de mensen en organisaties waar hij mee samenwerkt. Samenwerken is het stokpaardje van Peter. ‘Samen maken we het verschil’ is mijn missie.’ Peter is ervan overtuigd dat de grootste innovatie in de branche zit in de wijze van samenwerken en communiceren: ‘Duurzame ketens kunnen alleen bestaan door een nieuwe manier van samenwerken tussen de verschillende schakels. Duurzaamheid is de aspiratie om te komen tot een hogere kwaliteit van relaties. Tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en eindklanten.’

Nieuwe dynamiek
‘We staan aan het begin van een nieuwe dynamiek’, gaat Peter verder. Samenwerkingsvormen die recht doen aan wat wij als maatschappij belangrijk vinden, zijn
nodig. Denk hierbij aan vormen die transparantie, participatie en aandacht voor mens en milieu centraal stellen. Als we rondvragen in de branche blijkt dat veel mensen graag op een andere manier met elkaar willen samenwerken. Het komt er alleen niet van. We voelen ons gevangen in een web van belangen, tijd, budgetten en procedures. En dat gaat bijna altijd ten koste van het eindresultaat en de relatie.’ Volgens Peter valt of staat goed samenwerken met heldere communicatie en constructief gedrag. ‘Maar omdat iedereen daar iets anders onder verstaat is dat niet altijd even gemakkelijk’, aldus Peter. ‘Daarom heb ik met ESB Advies een methodiek ontwikkeld. Geen spraakmakende methodiek misschien, maar wel een die eenvoudig is toe te passen. En belangrijker nog: een methodiek die bewezen werkt.’

Starten bij het waarom
Peter laat een compact boekje zien met als titel ‘Starten bij het waarom! Een andere visie op samenwerken in renovatie en onderhoud’. Hij licht toe: ‘In dit boekje heb ik opgeschreven waar het bij renovatieprojecten vaak fout gaat en waarom het anders moet. Maar vooral ook hoe het anders kan. De methodiek die ik daarvoor ontwikkeld heb is voor iedereen eenvoudig te hanteren. In zes stappen wordt gezamenlijk gewerkt naar het verwachte resultaat. De rode draad is eerlijke en open communicatie. Dat maakt het verschil. Bij ieder project, steeds weer.’

Geslaagd
Vele grote én kleine renovatieprojecten zijn inmiddels met behulp van deze methodiek
tot een uitstekend einde gebracht. Bijvoorbeeld de renovatie van 372 woningen in
16 portiekfl ats te Arnhem. Bij dit omvangrijke project is opnieuw aangetoond dat de methodiek van open en eerlijke communicatie tussen opdrachtgever, de verschillende opdrachtnemers én bewoners leidt tot een prettige onderlinge sfeer en een voor ieder goed eindresultaat. Ondanks de complexiteit en strakke planning verliep het hele proces voor alle partijen volledig naar wens. Peter: ‘De flats zijn in 1951 gebouwd. Meer wooncomfort, energielabel A, het verhelpen van achterstallig onderhoud en een verbeterde uitstraling van de woningen waren de eisen van Volkshuisvesting Arnhem. De
financiële kaders waren onwrikbaar en de overlast voor de bewoners moest zoveel mogelijk beperkt blijven. Dat vraagt nogal wat van alle betrokken partijen. Door goed op het samenwerkingsproces te blijven letten en altijd helder naar iedereen te communiceren zijn we daar glansrijk in geslaagd. Want alleen samen maak je het verschil.’

Uitdaging
Heldere communicatie is duidelijk een belangrijk onderdeel van de aanpak van Peter van de Kerkhof Onderhoud & Renovatie. Maar zorgvuldig communiceren met zoveel partijen met verschillende belangen, blijft een uitdaging. Peter: ‘Hoe beter het project aan de voorkant is uitgewerkt, des te groter het succes. Omdat er dan geen verrassingen meer zijn, klopt de planning, is er geen meerwerk en wordt er effi ciënter en met een hoger rendement gewerkt. Bovendien komt het de sfeer ten goede! Een vast onderdeel in onze aanpak is het gebruik van Woonconnect. In Woonconnect hebben we alle mogelijke opties van een renovatie samengebracht. Met de opdrachtgever kunnen we deze met elkaar vergelijken, combineren en vervolgens doorrekenen. Op basis van de zo verkregen objectieve renovatiescenario’s, kunnen opdrachtgevers aan alle spelers op de markt een passend projectplan voorleggen. Van daaruit kan men efficiënt de gemaakte keuzes verder
uitwerken.’

De richting
‘Die keuzes passen uiteraard binnen het gewenste eindresultaat, ‘het waarom’ van het project. Het waarom is de lading die voor alle betrokkenen de richting aangeeft. Basis voor die lading zijn de kernwaarden van de opdrachtgever. Alles wat we doen moet minimaal aan deze kernwaarden voldoen. Denk hierbij aan de keuze van materialen en producten, duurzaamheid, toepassing van kleuren. Zweverig? Juist niet! Het is zelfs de enige manier om alle betrokkenen, van opdrachtgevers, en opdrachtnemers tot gebruikers, op één lijn
te krijgen. En zo het gewenste eindresultaat te bereiken. Dat is pas duurzaam.’

Fotografie: Marjo van de Peppel

< Alle thema's