EnergieAnders: De zon rendeert meer dan de bank

‘Nederland is een olie- en gasland. Qua duurzame energie lopen we hopeloos achter op andere landen. Een pijnlijke vaststelling. Te meer omdat de klimaatverandering ons geld gaat kosten. Tegelijk biedt ze kansen. EnergieAnders helpt bedrijven en particulieren om die goed te benutten.’


Uitgave: Nov-Dec 2016
Thema’s: Energieleverancier

‘Want dat het klimaat verandert en Nederland opwarmt, is een uitgemaakte zaak’, vindt Harm Kiewit. ‘Daarom is investeren in energiebesparing en duurzame energie (lees: zonnepanelen) niet alleen goed voor onze toekomst, het is ook lucratief. Het rendement op je investering is voorspelbaar en significant beter dan wat de bank je betaalt.’

Hagelgeweld

In 2009 is EnergieAnders opgericht door een aantal gelijkgestemden. Het bedrijf geeft advies en ondersteuning omtrent duurzame energie, energiebesparing en het zelf opwekken van energie om los te komen van fossiele energie. ‘Er zijn tig aanbieders van zonnepanelen’, stelt Harm. ‘Maar doorgaans ligt hun focus op lage investeringen en een snelle terugverdientijd. EnergieAnders heeft daarentegen langdurige duurzaamheid en een langdurig rendement voor ogen. We zijn niet de goedkoopste, maar we garanderen wel dat onze producten 25 à 30 jaar meegaan. Daarnaast staan we garant voor een goede en blijvende ondersteuning.’ Dat de producten waaraan Harm refereert inderdaad tegen een stootje kunnen, bleek het afgelopen voorjaar toen hevige stormen Brabant teisterden. Volgens het septembernummer van Solar magazine doorstond slechts één type zonnepaneel het hagelgeweld.

Fiscale voordelen en subsidie

‘We richten ons op bedrijven die kwalitatief denken en doen, die waarde hechten aan duurzaamheid én een voldoende groot dak hebben om zonnepanelen te installeren’, vertelt Harm desgevraagd. Binnen die doelgroep maakt hij een onderscheid tussen bedrijven met een kleinverbruikers- en die met een grootverbruikersaansluiting. Voor beide groepen kan de investering in zonnepanelen fiscaal interessant zijn. De eerste groep kan salderen en heeft mogelijk recht op EIA (Energie-investeringsaftrek), voor de tweede is er de subsidie SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproducten). ‘Uiteraard helpen we bij het indienen van de verschillende aanvragen bij de overheid.’

PV-Privé

Daarnaast geeft EnergieAnders bedrijven de mogelijkheid duurzaamheid intern uit te dragen. Met ‘PV-Privé’ kunnen medewerkers namelijk in het kielzog van het grotere bedrijfsproject, privé kiezen voor duurzame energie en gezamenlijk zonnepanelen aankopen. ‘Het is een win-win-winsituatie’, concludeert Kiewit. ‘Het bedrijf is duurzaam bezig, de medewerkers idem dito en het bevordert de relatie tussen werkgever en werknemers.’

Tekst: Gerda Baeyens
Fotografie: Michiel Elands

< Alle thema's