Column Patrick Kavelaars: Mobiliteitspuzzel


Uitgave: Nov-Dec 2017
Thema’s: Mobiliteit Column Dealerbedrijf Lease

De hr-afdeling heeft een flinke vinger in de pap als het gaat om het wagenparkbeleid. Voor veel medewerkers is een auto van de zaak immers een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Bij de hrmanager daarentegen zorgt dit onderwerp geregeld voor hoofdbrekens. De uitvoering van het wagenparkbeleid is op zijn zachtst gezegd geen sinecure. Het lijkt wel of er meer vragen dan antwoorden zijn.

Verzoenen
Wat houdt een rechtvaardig en kostenefficiënt mobiliteitsbeleid in? Zijn die twee factoren eigenlijk wel met elkaar te verzoenen? Wie krijgt een auto van de zaak? En wie niet? Wat is het criterium? Is de functie allesbepalend? En hoe moet het dan met de medewerker die al jaren een auto van de zaak rijdt ondanks zijn lagere functie? Neemt u hem die auto weer af? En dan is er nog de heikele kwestie van het privégebruik. We betalen bijtelling, dus mag er privé met de auto worden gereden, toch? Dat de werkgever vaak ook de brandstofkosten voor deze kilometers voor zijn rekening neemt, vergeten we gemakshalve maar even. En hoe verrekenen we het feit dat de ene medewerker meer privékilometers rijdt dan de andere?

Meer grip
Gelukkig kan dit soort vragen perfect worden opgevangen met een goede mobiliteitsregeling. Met een consistent beleid voorkomt u scheefgetrokken situaties. Iedereen weet immers waar hij aan toe is. Het is bovendien makkelijker sturen voor de hr-manager. Een afdoende autoregeling werkt overigens niet alleen tijdbesparend, maar geeft ook meer grip op de fi nanciën. Zorg er dus voor dat alles zo evenwichtig, transparant en compleet mogelijk is vastgelegd. En controleer regelmatig of de regeling nog up-to-date is.

Gemotiveerd
Uiteraard houdt een verantwoord mobiliteitsbeleid rekening met de kosten. Maar daarnaast getuigt het van goed werkgeverschap. Uit alle onderzoeken omtrent medewerkerstevredenheid blijkt namelijk de invloed van de mobiliteitsregeling. Hoe meer aandacht ernaar uitgaat, hoe groter de werktevredenheid. Als u gemotiveerde medewerkers wilt, weet u dus wat u te doen staat.

< Alle thema's