Column Ruud Henneman: Fijn: een quiz


Uitgave: Nov-Dec 2017
Thema’s: Opleiding en coaching Opleidingen Organisatie advies Column

Een quizje: welk antwoord is goed?
1. Wie neemt initiatief tot nieuwe wetten in ons land?
a) De regering; b) De eerste kamer c) De rechterlijke macht
2. Wie is op dit moment iets aan het consumeren?
a) De hond speelt met de bal; b) Mijn collega eet een boterham met kaas; c) De buurman maait het gras
3. Als mensen samenwerken om iets te bereiken, bijvoorbeeld het maken van een businessplan, dan:
a) Wordt het werk sneller uitgevoerd; b) Duurt het langer voordat het klaar is; c) Komt het niet af

Ik denk dat het antwoord op de eerste twee vragen voor de meesten wel helder is (resp. a en b). Echter, de puzzel vind je bij vraag 3; we verwachten dat antwoord a juist is. Teams hebben vaak veel expertise en mogelijkheden om diverse kwaliteiten in te zetten; ze brengen werkvreugde als collega’s elkaar aanvullen. Tegenslag kan een team makkelijker opvangen en de meesten vinden zichzelf een teamspeler, dus dat komt mooi uit. Maar je hebt ook te maken met tegenwerpingen, collega’s die elkaar niet mogen, leiding die geen duidelijke sturing geeft, geen gemeenschappelijk beeld over aanpak, conflicten en persoonlijke belangen. De praktijk is soms weerbarstig: ondanks uitgewerkte plannen en mooie ambities ziet het resultaat er heel anders uit. Kijk eens naar je eigen team en probeer vraag 3 te beantwoorden. En probeer ook voor jezelf na te gaan hoe dat dan komt. Zie je oorzaken?

In de kiem smoren
Alvast twee adviezen, ten eerste: sleutel niet constant aan uw team met personele wisselingen. Onderzoek laat zien dat hoe langer collega’s samenwerken, hoe beter het resultaat wordt. Teamleden moeten elkaar leren kennen. Echter je moet (potentiële) conflicten wel in de kiem smoren. Dat betekent voor zowel de leiding als voor de teamleden: er bovenop zitten. Laat zaken niet op zijn beloop; bespreek verschillen in inzicht/ideeën en creëer hiervoor ruimte. Ten tweede: bepaal als leiding de richting. Maar breng het inspirerend en geef teamleden vrijheid in het maken van keuzes hoe ze te werk willen gaan. Werken met teams lijkt wel een puzzel die je nooit afkrijgt. Samenwerken is mooi, maar het blijft steeds je aandacht vragen.

< Alle thema's